Beneens zet eigen houtafval om in warmte en elektriciteit

Duurzame verwarmingsinstallatie

In 2009 liep de verwarmingsketel van Beneens op zijn laatste benen. De toenmalige zaakvoerder Karel Beneens vond het hoog tijd om te investeren in een nieuwe, duurzame installatie die draaide op eigen houtafval. De stap naar meer duurzaamheid was gezet.

Een installatie die zowel elektriciteit als warmte produceert, dat was het doel.

Helaas was er niet voldoende houtafval beschikbaar om aan die energievraag te voldoen. De firma Beneens klopte aan bij VITO om de haalbaarheid van het project te bestuderen. VITO onderzocht de volgende elementen:

  • Hoe het systeem optimaliseren?
  • Welk businessmodel hanteren?
  • Een kosten-batenanalyse

In de eigen energiebehoefte voorzien

Beneens en VITO stapten in het MIP-project B-Wood2Energy en het Europese Horizon2020-project Story. VITO bestudeerde de mogelijkheden van een samenwerking met andere bedrijven voor de aanvoer van houtafval voor de verbranding. Ook onderzochten we of de installatie van een Organic Rankine Cycle(ORC) voldoende energie kon opwekken zodat het bedrijf in zijn eigen elektriciteitsbehoefte kon voorzien. Voorts werden verschillende innovatieve aspecten toegevoegd. In de toekomst kan de installatie uitgebreid worden met een warmtenet voor warmtelevering aan naburige bedrijven.

Ons doel is om op termijn volledig energieneutraal te worden.

Joeri Beneens, zaakvoerder van de firma Beneens:  "Eind april 2016 werden alle leidingen aangekoppeld op het nieuwe systeem en hebben we de installatie in gebruik genomen. We zetten daarmee de duurzaamheidsvisie voort van wijlen mijn vader Karel Beneens. Ons nieuwe kantoorgebouw is ook een belangrijke stap in die richting: het bevat een combinatie van energiebesparende technieken en uiteraard worden de elektriciteit en warmte opgewekt door de nieuwe installatie."

www.beneens.be

Contact:
+32 14 33 58 26