Coördineren, analyseren en doctoreren

Toen ik op VITO startte, ondertussen al 10 jaar geleden, kreeg ik de kans om mee te werken aan het Europese OBELIX-project. In dit project onderzochten we het verband tussen blootstelling aan vervuilende stoffen tijdens de zwangerschap en de latere ontwikkeling van obesitas. Dit boeide me enorm doordat ik tijdens de duur van het project zelf in verwachting was van onze eerste zoon.

Binnen dit project was ik verantwoordelijk voor de statistische verwerking van de gegevens uit onze Vlaamse en 11 andere Europese geboortecohortes. We stelden een verband vast tussen blootstelling aan PCB in het navelstrengbloed en een lager geboortegewicht van de baby (een risicofactor op latere ontwikkeling van obesitas). We publiceerden de resultaten in een gerenommeerd tijdschrift, waarbij de internationale groep mij unaniem naar voor droeg als eerste auteur. Op die erkenning was ik heel fier.

Vlaamse expertise, Europese projecten

Dankzij onze expertise in Vlaamse humane biomonitoringsprojecten zijn we toonaangevend in Europa en slagen we erin Europese opdrachten in de wacht te slepen. Sinds januari vorig jaar werken we aan een groot Europees project HBM4EU dat over 5 jaar loopt en waar 28 verschillende Europese landen aan deelnemen. Het komt er vooral op neer de humane biomonitoring binnen Europa te harmoniseren. Daar ligt nu mijn focus.

Ik sta mee in voor de coördinatie van het werkpakket rond datamanagement en analyse. In dat werkpakket trachten we alle biomonitoringsdata binnen het consortium op een centraal platform weer te geven zodat de beleidmakers deze gegevens kunnen gebruiken om onder andere risicobeoordelingen te doen. Het levert ons ook veel nieuwe resultaten en inzichten op die we verder kunnen bespreken en publiceren. Samen met twee andere partners bereken ik ook de Europese referentiewaarden voor blootstelling aan chemicaliën. Het feit dat we met dit soort onderzoek bijdragen aan het aan banden leggen van de productie en/of het gebruik van bepaalde chemicaliën is voor mij het hogere doel.

Doctoreren en publiceren

Tegelijk – en ik ben erg blij dat VITO me die kans geeft – werk ik aan een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen. Ik bestudeer de blootstelling aan mengsels van verschillende chemische polluenten en de effecten daarvan op de gezondheid. Ik ben er in 2016 aan begonnen en hoop begin 2019 mijn proefschrift in te dienen om in de loop van dat jaar mijn doctoraat te behalen. Het is een van de manieren waarop VITO het me mogelijk maakt mezelf te ontplooien.

Voor mijn doctoraat moet ik een aantal artikels publiceren. Iets wat ik overigens graag doe, en waar ik ook veel van bijleer door de nauwe samenwerking met co-auteurs en de inbreng van reviewers. Dat is een meerwaarde voor je onderzoek. Publiceren creëert ook visibiliteit, stelt je in staat een netwerk op te bouwen en is belangrijk om aan VITO autoriteit te geven bij Europese projecten.

Bedrijvig en gezellig

Ik woon in Zolder. Ik ben dus ongeveer 45 minuten onderweg naar het BIO-gebouw van VITO in Mol waar ons team Milieu en Gezondheid gevestigd is. Dat is soms een belevenis op zich. Zo moest ik vanochtend stoppen voor een kudde herten die overstak. 'De BIO' ligt dan ook midden in de bossen!

In het BIO-gebouw is het bedrijvig en gezellig. We zitten er met een zestigtal VITO-medewerkers. We kennen elkaar goed. En zoals gezegd, we zijn omringd door bos. Ideaal om 's middags samen een wandelingetje te doen.

Dat is ook goed voor de conditie, wat dan weer goed uitkomt omdat ik sinds kort weer met volleybal begonnen ben – iets voor 's avonds, na het werk. Vroeger heb ik aan competitie gedaan en nu doe ik recreatievolleybal. Daarnaast tennis ik meer dan vroeger én ben ik bestuurslid van onze tennisvereniging geworden. Ja, als penningmeester, want met mijn achtergrond als statisticus ben ik graag met cijfertjes bezig.

Waarom ik graag bij VITO werk

VITO is met enorm interessante zaken bezig, hedendaagse topics die iedereen aanspreken. Ik heb ook veel afwisseling in mijn job doordat ik betrokken ben bij alle stappen van het onderzoekstraject: van meedenken bij het opzetten van een studie, tot een studie uitvoeren, de resultaten verzamelen en verwerken, rapporteren, publiceren en communiceren op internationale fora. Ideaal is ook dat ik zowel mijn achtergrond van biomedische wetenschappen als biostatistiek kan toepassen en me daar dus ook verder in kan ontplooien. Dat VITO enorm flexibel is, is mooi meegenomen.