Raam open, ook in de winter

Afstand houden, vaak de handen wassen, mondmasker op, die coronamaatregelen geraakten sinds het voorjaar van 2020 snel ingeburgerd. Maar bij de start van het bijzondere schooljaar 2020-21 klonk er op aandringen van de VITO-experten in binnenluchtkwaliteit een bijkomende raadgeving: ventileer of verlucht de klas. En bij uitbreiding alle lokalen, waar meerdere personen gedurende langere tijd samen komen, ook als de aanwezigen de veiligheidsafstand kunnen respecteren en/of als er tussenschotten in bv. plexiglas geplaatst zijn. Onderzoek had ondertussen aangetoond dat het coronavirus zich ook via de lucht verspreidt, in microscopisch kleine aërosolen, waarin het tot 16 uur kan overleven. Iemand die corona heeft, is in de beginfase van de besmetting, wanneer hij of zij zelfs nog geen symptomen vertoont, het meest besmettelijk, en kan tot één miljoen virusdeeltjes per minuut uitstoten. Door goede ventilatie kan de concentratie van die deeltjes in de lucht verminderen. 

Ook voor andere schadelijke stoffen in de lucht is het ventileren en verluchten van een gesloten ruimte van groot belang. Bij nieuwbouw is een aangepast ventilatiesysteem aanwezig, maar in oudere gebouwen niet. Zeker waar er goed geïsoleerd is, stapelt de verontreinigde lucht zich op. In gebouwen zonder mechanisch ventilatiesysteem moet men dus manueel ventileren, met andere woorden het raam open zetten. Ideaal wordt er constant verse lucht aangevoerd, bijvoorbeeld langs een kipraam, en tussendoor de ramen wijd open gezet. Ook in de winter. 

Een goeie graadmeter voor de kwaliteit van binnenlucht is het CO2-gehalte. Dat gas ademen we uit en het is op zich niet schadelijk. Maar als er te veel van in een lokaal hangt, zullen de aanwezigen loom worden en minder goed presteren. Bovendien hangt CO2 samen met de aanwezigheid van andere vervuilende stoffen. Als je het CO2-gehalte in een lokaal meet, krijg je dus een goede indicatie van hoe “vers” en dus ook gezond de lucht is. 

Het VITO-onderzoek naar factoren die de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden is van internationaal topniveau. Het is dan ook niet verwonderlijk dat VITO-experten deel uitmaken van de werkgroep van het Agentschap Zorg & Gezondheid en de Departementen Omgeving en Onderwijs voor het opstellen van richtlijnen, instrumenten en adviezen om het coronarisico te beperken. Onze experten hebben ook opleidingen gegeven aan bv. preventie-adviseurs van scholen over de beste manieren om te ventileren. En met het voorlichten van het bredere publiek over deze belangrijke maatregel via de pers heeft VITO ook een bijdrage kunnen leveren aan het indijken van de coronacrisis.

Contact:
+32 14 33 69 52