De Europese Commissie heeft een onderzoek naar ‘Emissies geothermiecentrales en -toepassingen: overzicht en analyse’ toegewezen aan Ernst & Young, RINA en VITO, met de vraag een consistente, geharmoniseerde en uitgebreide evaluatie te doen van de mogelijke uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende emissies in de geothermiesector. De studie ving aan op 8 november 2018 en zal 14 maanden duren, met focus op elektriciteitsproductie en verwarmings- en koelingstoepassingen.

Vanwege het unieke karakter van elk geothermisch reservoir en de talrijke technologische toepassingen voor de productie en de inzet van geothermie, zal een robuuste methodologische aanpak voor het verzamelen van data worden ontworpen. Dit door de ontwikkeling van een strategie die de installaties gaat clusteren op geografische en technologische representativiteit. Om in te spelen op potentiële problemen zoals fragmentatie van informatie, onzekerheid en twijfels over de betrouwbaarheid van gegevens en de methode, zal het proces een validatiestap bevatten met een panel van sectorale belanghebbenden.

Nadat de methodologie is gedefinieerd en gevalideerd, en de grenzen van het onderzoek zijn afgebakend, volgt een uitgebreide dataverzameling volgens de principes van de levenscyclusanalyse (LCA). Specifieke sectorale regels voor LCA worden opgesteld en toegepast om een robuuste, consistente en transparante methode te garanderen voor het beoordelen van de mogelijke impact van de geothermiesector op de menselijke gezondheid en het milieu, voor de verschillende types geografische gebieden en technologieën.

Het resultaat van deze studie zal bestaan uit een diepgaande, onafhankelijke en betrouwbare analyse van de emissies van het uitgebreide spectrum van geothermiecentrales en -toepassingen, gebaseerd op de levenscyclusbenadering. Hiermee krijgt de Europese Commissie een volledig overzicht van de emissies en de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die een solide basis kunnen vormen voor toekomstige beleidsontwikkelingen.

Het consortium nodigt eigenaars van geothermiecentrales, milieuagentschappen en andere sectorale belanghebbenden uit om bij te dragen aan het proces van dataverzameling met relevante expertise en emissiedata. Geïnteresseerde belanghebbenden kunnen contact opnemen met het team van experts via: ben.laenen@vito.be en virginie.harcouet-menou@vito.be.