Gecombineerd opwekken van hernieuwbare warmte en elektriciteit, opslag en continue monitoring als leidraad voor een optimale energieopbrengst!

Lier, 11 september 2018 – In aanwezigheid van Vlaams minister van energie, Bart Tommelein, werd vandaag bij ADR Technics, een groothandel gespecialiseerd in energieconcepten, een uniek proefstation voor hernieuwbare energie geïntroduceerd. Uniek is de combinatie van verschillende PVT-zonnepanelen, die zowel warmte als elektriciteit genereren, in combinatie met verschillende vormen van opslag en een continue monitoring in reële omstandigheden. Door deze verschillende profielen te vergelijken en constant te meten wordt precies duidelijk wat de ideale opbrengstpatronen zijn onder verschillende omstandigheden. Hiermee wordt het mogelijk nog beter advies te geven en installaties op maat van specifieke gebruiksprofielen te ontwerpen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Dankzij dit proefstation zal de kennis van zonnepanelen en opslagmogelijkheden alleen maar toenemen. Ook de nauwgezette data-analyse van het weerstation zal helpen om de werking van de installaties te optimaliseren. Als bedrijven, installateurs en wetenschappers de handen in mekaar slaan, wordt onze productie van hernieuwbare energie in de toekomst alleen maar performanter en goedkoper.”

Dankzij extra financiering vanuit de KMO-werking van VITO kon ADR Technics een beroep doen op de ruime expertise in energietechnologie van EnergyVille/VITO voor warmte, batterijen en aansturing. De experten stonden mee in voor het ontwerp van de testsetup, het selecteren van de geschikte apparatuur/componenten, het definiëren van de testprotocols en voor de verwerking en analyse van de meetdata.

Zonne-energie op maat

PVT-zonnepanelen hebben verschillende voordelen: het gecombineerd opwekken van hernieuwbare warmte en elektriciteit zorgt niet alleen voor een verhoogde CO2-reductie, het kan ook aanzienlijk goedkoper zijn dan de traditionele zonnepanelen in combinatie met zonneboilers. Koen Allaerts, energie-expert EnergyVille/VITO: “De proefopstelling bij ADR Technics gaat echter nog een stap verder en plaatst verschillende panelen in diverse opstellingen en dit in realistische omstandigheden. Continue metingen bepalen welke opstellingen het grootste rendement opleveren en kunnen zo nog beter inspelen op specifieke profielen.”

Gecombineerd met opslag

Maar daar stopt het niet. Ook opslag van elektriciteit werd mee gecombineerd in de testopstelling. Het plaatsen van batterijen in een woning of gebouw is nog geen gemeengoed in België. Hiervoor heeft ADR een beroep gedaan op de ruime kennis van en ervaring in batterijtechnologie van EnergyVille/VITO. De experten zijn gestart met het opstellen van een wensenlijst over wat opslag moet betekenen voor de klant. Dit werd gevolgd door een dimensionering van de PV-installatie en de batterij, gebaseerd op meetdata van de klant en rekening houdend met specifieke eigenschappen van batterijen, zoals de achteruitgang in batterijcapaciteit en de correlatie tussen capaciteit en stroomsterkte. Op basis daarvan is een dimensionering gedaan voor twee types batterijen en is uitgetekend hoe de binnenhuisinstallatie dient te worden aangepast.

Grietus Mulder, batterij-expert EnergyVille/VITO: “Door op verschillende manieren batterijen en PVT-panelen te koppelen worden de meest relevante profielen bepaald. Op basis van deze data kan de kwaliteit van de batterijen, de efficiëntie en het optimaal gebruik van de batterij gemeten en getest worden. Hierdoor kan beter gefundeerd advies aan klanten worden gegeven en efficiënter worden ingespeeld op hun specifieke energienoden, ook door de door ADR Technics opgeleide installateurs.”

EnergyVille/VITO blijft ADR Technics voort ondersteunen bij het ontwikkelen van een applicatie, die dezelfde analyse uitvoert om hun klanten van advies te kunnen voorzien.

Duurzame innovaties toegankelijk maken voor KMO’s

Bruno Reyntjens, commercieel directeur VITO: “Het zwaartepunt van de Belgische economie ligt bij de KMO’s. Ondernemers willen innoveren, willen duurzamer produceren, willen tewerkstelling op lange termijn blijven garanderen. Daarvoor krijgt VITO van de Vlaamse overheid een budget specifiek voor KMO-werking, om KMO’s structurele ondersteuning te bieden voor duurzame innovaties in de domeinen waarin VITO kennis en technologie heeft. Ook op deze manier speelt VITO een belangrijke rol in het verduurzamen van onze economie en onze maatschappij.”

Het KMO-team brengt de ondernemers in contact met VITO-experten, begeleidt hen op het vlak van subsidiemogelijkheden en blijft hun uniek aanspreekpunt voor andere aspecten. De VITO-experten werken naar concrete innovatieve oplossingen op maat van elke KMO en met de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid wordt het mogelijk gemaakt om dit onderzoek ook betaalbaar te houden voor de KMO. Dankzij deze steun geniet de KMO immers van een belangrijke financiële tegemoetkoming (66 %) in de kosten van het VITO-project.

Contact

EnergyVille

Paulien Martens – EnergyVille - Communicatie
/ t: +32 (0)16 37 91 88 of +32 (0)474 29 77 74
/ e: paulien.martens@energyville.be
/ web: www.energyville.be

Bieke Demaeghdt – EnergyVille - Communicatie
/ t: +32 (0)499 16 95 00
/ e: bieke.demaeghdt@energyville.be
/ web: www.energyville.be

VITO

Kristine Verheyden – VITO - Communicatie
/ t: +32 14 33 55 53 of +32 472 250 262
/ e: kristine.verheyden@vito.be
/ web: www.vito.be

Contact:
+32 14 33 55 53