Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO startten in Eindhoven een pilot met slimme, zelflerende demand side management controllers.

Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO startten in Eindhoven een pilot met slimme, zelflerende demand side management controllers. Deze slimme controllers zijn gebaseerd op zelflerende algoritmen, en maken het mogelijk het gebruik van restwarmte en hernieuwbare energiebronnen in gebouwen of wijken nog beter te benutten. De komende tijd worden de intelligente warmtecontrollers uitvoerig getest.

De controllers reguleren de temperatuur in het pand en kunnen gebouwen, dankzij data, ‘energieslimmer’ maken. Michiel Vromans van Ennatuurlijk legt uit: “De warmtecontroller verzamelt veel data waardoor deze het stookgedrag van het gebouw leert kennen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik van deze gebouwen eenvoudig monitoren en beheren. Ook gebruikt de controller de thermische massa van het gebouw slimmer, waarbij het gebouw als buffer wordt gebruikt. En die warmte gaan we gebruiken om pieken in de warmtevraag op te vangen.”

Koen Allaerts, projectcoördinator bij EnergyVille/VITO: “De STORM controller wil de warmtevraag van gebouwen en wijken optimaliseren in functie van het aanbod om zo meer warmte van hernieuwbare energiebronnen of restwarmte te gebruiken. Naast het optimaal benutten van duurzame of hernieuwbare warmtebronnen kan deze aanpak ook grote voordelen opleveren voor warmtenetten waarbij in bepaalde delen van het leidingnet congestie dreigt op te treden. De controller kan bovendien een efficiënter en goedkoper alternatief vormen voor een grootschalige thermische opslag zoals deze vandaag meestal toegepast worden in warmtenetten waarbij extra flexibiliteit nodig is.”

EnergyVille/VITO ontwikkelde de slimme warmtecontroller in nauwe samenwerking met het Zweedse NODA, een Scandinavische onderneming die marktleider is in intelligente warmtenetsystemen en veel ervaring heeft met de controle van warmtenetten in Scandinavië. De komende tijd zullen Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO dus ook de impact van de controllers op het warmtenet in Eindhoven onderzoeken.