Dat verwarmen met fossiele brandstoffen niet eeuwig kan doorgaan, is geen geheim. We moeten hard inzetten op duurzame warmtebronnen zoals geothermie, industriële restwarmte of warmte van een biomassacentrale. 

Om deze warmte tot bij de consument te krijgen hebben we warmtenetten nodig. Ennatuurlijk is een Nederlandse energieleverancier die in Eindhoven een warmtenet uitbaat dat warmte van een biomassacentrale levert aan een aantal wijken. Ennatuurlijk wil zijn warmtenet optimaliseren en op een meer doeltreffende manier warmte leveren. De hoge pieken in de vraag kunnen immers niet altijd gevolgd worden door het aanbod duurzame warmte.

Optimale benutting van restwarmte en hernieuwbare energie

De STORM-controller, die Energyville/VITO samen met het Zweedse NODA heeft ontwikkeld, kan dat probleem helpen oplossen. De slimme controller is in staat om via zelflerende algoritmen het gebruik van restwarmte en hernieuwbare energie in gebouwen of wijken optimaal te benutten. Ennatuurlijk en Energyville/VITO hebben in 2018 samen een pilootproject opgestart waarbij ze de slimme controller inzetten op twee sites die verwarmd worden met het warmtenet in Eindhoven: enerzijds het Geestelijk Gezondheidszorgcentrum in Eindhoven, een site met vele oudere gebouwen en hoofdzakelijk residentiele inwoners, anderzijds een recent gerenoveerd gebouw van 40.000m2 dat als kantoor wordt gebruikt.

De STORM-controller maakt het gebouw ‘slimmer’ omdat hij zelflerend is en via die kennis de warmtevraag in functie van het aanbod kan optimaliseren. Hij gebruikt de massa van het gebouw als thermische buffer om pieken in de warmtevraag op te vangen. Op die manier worden duurzame of hernieuwbare warmtebronnen niet alleen optimaal benut, maar kan men ook tussenkomen als er in bepaalde delen van het leidingnet congestie dreigt op te treden.

In een eerste fase worden data verzameld over de warmtevraag, de werking van het HVAC-systeem en de temperatuur in het gebouw. Op basis van deze gegevens kan men het stookgedrag vrij nauwkeurig voorspellen. Vervolgens wordt in de testfase de thermische flexibiliteit van de gebouwen in kaart gebracht. Zo kan Ennatuurlijk de schaalbaarheid en de totale impact van de controller op het warmtenet evalueren. 

In 2019 zal de STORM-controller ook geïmplementeerd worden op het warmtenet van VITO in Mol in het kader van het Geothermicaproject Heatstore.