Europa heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen. Om die vooropgestelde doelen te bereiken, is het noodzakelijk dat hernieuwbare energie over de grenzen heen kan uitgewisseld worden zodat tekorten kunnen worden aangevuld en extra’s gedeeld. 

In het CALLIA-project willen de partners nagaan hoe ook hernieuwbare energie kan uitgewisseld worden. VITO maakt deel uit van het multilateraal projectconsortium dat dit moet uitzoeken.

Nood aan flexibiliteit

Europa wil minder uitstoot en er is nood aan hernieuwbare energie. Het CALLIA-project speelt daar onmiddellijk op in. Hernieuwbare energie heeft het grote nadeel dat het tijdsgebonden is. Als de zon niet schijnt, is er geen zonne-energie en op een windluwe dag kun je geen energie uit wind halen. Om hernieuwbare energie doeltreffend in te zetten hebben we flexibiliteit nodig. Die flexibiliteit moet eenduidig gedefinieerd zijn om internationaal verhandeld te kunnen worden. Komt daar bovenop dat de netwerkbeheerders van Europese landen over de landen heen moeten gestimuleerd worden en de goede ideeën in praktijk moeten worden gebracht. Niet alleen moet het Europese netwerk aan die plannen worden aangepast, maar er moet ook een nieuwe interface ontwikkeld worden voor de handel tussen de verschillende distributieproviders, een zogenaamd ‘multi-agent’-systeem.

Vier Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België en Turkije) hebben zich in het CALLIA-project verenigd om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. In Turkije en Duitsland zijn pilootprojecten opgestart waarin vraagsturing door een flexibiliteits-markt wordt gerealiseerd.. VITO werkt hieraan mee en verleent ondersteuning in de vorm van breed inzetbare flexibiliteitsmodellen, algoritmes en schaalbare componenten voor interoperabiliteit.

Europees netwerk

De vraag is hoe je hernieuwbare energie volledig kunt integreren in het Europese netwerk. Als een land een overschot heeft aan hernieuwbare energie zou het dit internationaal op het netwerk moeten kunnen afgeven. Een aggregator is een dienst die de  inkoop van energie en energie flexibiliteit groepeert.  Die aggregator loopt het risico dat allerlei onvoorziene omstandigheden opduiken waardoor de aangekochte flexibiliteit niet kan worden gerealiseerd. De zon kan minder schijnen dan verwacht of de wind kan onvoorzien gaan liggen. VITO onderzoekt niet alleen wat er dan met het netwerk zal gebeuren als hernieuwbare energie wordt verspreid, maar ontwikkelt ook een systeem waarbij dit soort onvoorziene omstandigheden ingecalculeerd wordt en de onzekere factor verkleint. Op die manier kun je een scenario ontwikkelen waardoor de kans kleiner wordt dat er problemen bij de energieverdeling ontstaan. Dat zal aggregators toelaten om met meer vertrouwen en zekerheid gebruik te maken van die hernieuwbare elektriciteit.

Het project startte in 2016 en is nu in zijn finale fase.