Licht verkopen als een dienst, van gipsresten nieuw materiaal maken … Met Expeditie Circulair biedt VITO ondernemingen ondersteuning bij het uitrollen van circulaire businessexperimenten. Door te focussen op procesbegeleiding, inhoudelijke expertise en netwerking ontstaat een blauwdruk waar ook andere bedrijven mee aan de slag kunnen.

Doelstelling Expeditie Circulair? Bedrijven coachen om een concrete, circulaire businesscase uit te rollen

Vier bedrijven laten onderzoeken hoe ze hun circulair idee tot een businesscase kunnen laten uitgroeien:

Etap Lighting - dat verlichtingsoplossingen aanbiedt
HaTwee - verdeler van poederlakproducten
Out Of Use - dat elektrisch en elektronisch afval van bedrijven hergebruikt en voorbereidt voor recyclage
More - dat van gipsresten nieuw materiaal wil maken

VITO, Start it@KBC, Agoria en Sirris tekenen als ondersteunende projectpartners samen met de bedrijven een businessmodel uit en zoeken uit welke stappen nodig zijn om het nieuwe concept in de markt te zetten.

Wat gebeurt er concreet?

Etap wil licht niet langer als een product maar als een dienst in de markt zetten. Het uitrollen van zo’n innovatief businessmodel is pionierswerk. Samen met Etap identificeert Expeditie Circulair de meest prioritaire uitdagingen en hoe de diverse barrières overwonnen kunnen worden.

Ook HaTwee werkt aan een circulair dienstenconcept: ‘powdercoating-as-a-service’.

More heeft een procedé om gipsresten van stukadoors om te zetten in nieuwe producten, zoals lampenkappen. Het bedrijf wil dat procedé nu verder opschalen. Tegelijk wil het een businessmodel uittekenen voor stukadoors, zodat het voor hen interessant wordt om gipsresten apart in te zamelen.

Out of Use wil de bestaande hergebruiksactiviteiten verder opschalen door de selectie van toestellen voor hergebruik te automatiseren en klantvriendelijk te maken.

VITO biedt bedrijven een gestructureerde aanpak om een eerste concept voor een circulair business model uit te denken. Daarbij wordt gezocht naar circulaire waardecreatie en meer duurzaamheid. Vervolgens worden ze gecoached om concrete stappen te zetten richting een succesvol circulair businessmodel in de praktijk. De knowhow uit dit project gebruiken we om ook andere ondernemingen te begeleiden die circulariteit en duurzaamheid in hun innovatieproces willen integreren.

VITO werkt in Expeditie Circulair samen met drie andere circulaire experts:

Technologiefederatie Agoria en Sirris geven advies over productdesign en zijn ook thuis in de juridische aspecten;
KBC neemt het financiële luik voor zijn rekening. Start it @KBC loodst de ondernemers door alle etappes die nodig zijn om een conceptueel idee op te schalen.

Meer weten over de circulaire economie en wat ze voor jou kan betekenen?

Contact:
+32 14 33 54 48