De R&D rond batterijtechnologie – en alles wat ermee samenhangt – draait op volle toeren. En dat vraagt om gekwalificeerde medewerkers, niet alleen in onderzoekscentra en kennisinstellingen, maar ook in de ontluikende industrie. VITO/EnergyVille ontwikkelt en organiseert daarom (in samenwerking met EIT InnoEnergy) speciaal toegespitste cursussen en trainingen, vrij toegankelijk via een online platform en fysiek ook bij te wonen in de batterijlabo’s van VITO/EnergyVille.

De cursussen zullen aangeboden worden op het leerplatform van InnoEnergy, een onderdeel van het European Institute of Innovation & Technology. Het online opleidingsaanbod kadert in een opdracht van de European Battery Alliance (EBA), een initiatief van de Europese Commissie om de ontwikkeling van en het onderzoek naar opslagtechnologieën in Europa een boost te geven.

Zeer complementair

VITO/EnergyVille volgt de activiteiten binnen EBA (dat bestaat sinds najaar 2017) op de voet. Behalve de stimulatie van industriële ontplooiing heeft het initiatief ook een educationele opdracht. “Vanuit VITO/EnergyVille zijn we prima geplaatst om die opleidingsopdracht mee vorm te geven en verder uit de bouwen”, zegt Jeroen Büscher van VITO/EnergyVille. “Door onze organisatiestructuur zijn we – zeker wat de elektrische opslag betreft – zeer complementair: terwijl UHasselt en imec vooral focussen op nieuwe batterijmaterialen, werkt VITO van cel- tot pakketniveau (testen, modelleren en managementsystemen van batterijen) en de KU Leuven op de integratie van de verschillende componenten in een opslagsysteem. We zijn dus in staat om vanuit verschillende invalshoeken zowel inleidende knowhow als technische diepgang te verschaffen.”

Wat is het doelpubliek? Büscher: “Dat is divers. Enerzijds zijn er de master- en doctoraatsstudenten die werken rond energiegerelateerde onderwerpen, en elektrische opslag in het bijzonder. Zij zijn dus de onderzoekers van morgen, die (vooral ook) bij ons aan de slag kunnen. Anderzijds zien we dat de industrie volop aan het omschakelen is naar duurzame energiesystemen, en naar elektrificatie. Ook het huidige personeel daar kan baat hebben bij onze opleidingen. Zo bouwen de mensen een voorsprong uit die van pas komt in hun verdere carrière. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat we vooral expertise willen opbouwen.”

Hands-on-trainingen

In de online cursussen zullen alle facetten van batterijtechnologie aan bod komen, onderverdeeld in aparte modules die elk uit maximaal vijf lessen bestaan. Eén les zou niet langer duren dan zeven minuten. Als een cursist klaar is, kan hij opteren voor een praktisch geïnspireerd vervolgtraject. “Daarin komen dan intensieve hands-on-trainingen aan bod, waarmee we bijvoorbeeld het werken met batterijtesten of –managementsystemen (de specialiteit van VITO) heel tastbaar maken”, vertelt Büscher.

Het gaat dus – zeker in het vervolgtraject – om zeer specifieke kennis en vaardigheden. “We vinden het belangrijk dat we dit vanuit de industrie en bovendien op Europees vlak kunnen aanbieden. Het zullen trouwens niet alleen mensen zijn die hiervan profiteren, ook bedrijven uit de batterijsector hebben er baat bij. Zij moeten immers minder investeren in eigen trainingen”, aldus Büscher.