Als we de Aziatische landen willen bijbenen inzake batterij ontwikkeling en -productie dan moeten we binnen Europa de krachten verenigen en kennis delen om zo ook onze positie in deze markt verder op te bouwen en veilig te stellen. 

Dat is de bedoeling van de European Battery Alliance, dat niet alleen een industrieel, maar ook een onderzoeks-en educatief luik bevat.

Alles begon toen Maroš Šefčovič, vice-voorzitter van de Europese Commissie, eind 2017 een initiatief beloofde waardoor Europa sterker in haar schoenen zou staan in de strijd tegen de Aziatisch overmacht in de batterijtechnologie. Hij stelde als doel om bedrijven samen te brengen zodat de batterijcelproductie ook in het Westen zou kunnen gebeuren. VITO/EnergyVille is op dit moment vooral betrokken bij het onderzoeks-en educatief luik.

 Als Europa competitiever wil zijn, moet er hard worden ingezet op de kennisuitbreiding rond batterijen over de volledige waardenketen, van materiaal tot integratieniveau. Om die know-how breed op te bouwen, is er kennisoverdracht nodig via training. Maar die opleidingen bestaan in Europa momenteel niet op grote schaal. Daarom heeft, binnen de European Battery Alliance, EIT InnoEnergy het mandaat gekregen hier werk van te maken. Het wil op die lacune inspelen door master- en doctoraatsstudenten maar zeker ook bedrijfsexperts een doorgedreven batterijopleiding te geven.

EnergyVille heeft het grote voordeel dat het verschillende partijen, actief rond elektrische opslag, kan bundelen die complementair zijn:  imec en UHasselt zijn experts aan de kant van de materialen, VITO beheerst het onderzoek en de ontwikkeling van celniveau tot op pakketniveau. KU Leuven focust zich op batterij integratie, de koppeling met het net bijvoorbeeld. EIT InnoEnergy wil die bundeling van expertise omzetten in een trainingsprogramma.

Voor deze opleiding heeft VITO/Energyville voor een eerste deel een 15-tal Small Private Online Courses (SPOC’s) gemaakt, korte video’s van een zevental minuten waarin de essentiële kennis over batterijtesten en batterijmanagementsystemen wordt meegegeven. Als geïnteresseerden die video’s gezien hebben en de basiskennis daarover onder de knie hebben, kunnen ze zich inschrijven voor een intensieve cursus die verder gaat op die kennis. Deze kent een eerste editie in het najaar van 2019.