Stiemerlab is een project dat de waterkwaliteit van de Stiemer in kaart wil brengen. Dit door data te verzamelen via sensoren en het nemen van waterstalen op verschillende locaties in de Stiemervallei.

Foto: Boumediene Belbachir

Citizen Science project Stiemerlab

In het kader van citizen science project Stiemerlab helpen een 40-tal Genkenaars de waterkwaliteit van de Stiemerbeek in kaart brengen. De waterstalen worden op zestien verschillende plaatsen genomen tussen het brongebied in Waterschei tot in natuurgebied De Maten. VITO plaatste de CTD-sensoren in de Stiemerbeek en zette een operationele infrastructuur op voor het ontsluiten van de meetgegevens.

Naast het uitvoeren van de metingen worden de burgerwetenschappers eveneens ingeschakeld in het onderhoud van de sensoren. VITO geeft hen hiervoor de nodige opleiding en zorgde voor de uitwerking van de nodige protocollen voor het onderhoud.

Beter beheer lokaal watersysteem

De data zijn nuttig om de watervervuiling door overstorten aan te pakken en laten de experts toe om de werking van het lokale watersysteem beter te begrijpen en dus te beheren.

De burger kan de data makkelijk volgen op een dashboard: stiemerlab.be/kaart, wat zorgt voor een verhoogde bewustwording rond waterkwaliteit.

De eerste metingen werden uitgevoerd door de deelnemers en worden nu geanalyseerd.

Partners

Luca School of Arts, UHasselt, Stad Genk en VMM
Gesponsord door EWI

Artikel verschenen in HBVL >

Contact:
+32 14 33 51 42