Onderzoek naar de uitbouw van hernieuwbare energie in het Belgisch elektriciteitsnet

De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, het project BREGILAB van EnergyVille goedgekeurd om hernieuwbare energie in het toekomstige Belgische elektriciteitsnet te maximaliseren aan minimale kost. Naast de uitrol van windenergie, zullen ook zonnepanelen een aanzienlijk deel van de hernieuwbare energieproductie moeten leveren.

Gezien er bij zonne-energie een grote piek ontstaat rond de middag moet de stroominjectie op het net bij veel zon beperkt worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. In een korte interne studie van EnergyVille werd al vastgesteld dat men, met een injectielimiet op zonnepanelen, 50% van de elektriciteitsproductie kan opwekken via wind en zon zonder overbelasting van het net of nood aan batterijen. Met plaatsing van een optimale extra batterijcapaciteit kan er tot 70% hernieuwbare elektriciteit worden gebruikt zonder het net extra te belasten.

Het BREGILAB project zal in detail onderzoek hoe dit praktisch gerealiseerd kan worden met een minimale kost voor netuitbreiding en batterijen. Volgende onderwerpen zullen bestudeerd worden: 

  • Ontwerp van het elektriciteitsnet voor maximalisering van het direct verbruik van hernieuwbare energie met een netinjectie limiet.
  • Optimale geografische spreiding van de capaciteit van windmolens
  • Optimale geografische spreiding en oriëntatie van zonnepanelen
  • Optimale dimensionering en spreiding van opslag, o.a. met batterijen
  • Gebruik van het overschot aan hernieuwbare energie voor thermische industriële processen.
  • Impact van de groei van elektrische wagens en warmtepompen op het elektriciteitsnet

Het BREGILAB project vormt op deze manier een essentieel element om België in de volgende decennia klaar te maken voor een verdere uitrol van zon- en windenergie. Het project zal uitgevoerd worden onder leiding van Dr. Marc Meuris van EnergyVille/imomec, in samenwerking met zijn collega Pieter Lodewijks van EnergyVille/VITO.