Nieuwe resultaten van 3xG-studie Dessel-Mol-Retie

Hormoonverstoorders zoals ftalaten zijn aanwezig in ons lichaam. Maar door gezonde keuzes te maken kunnen we onze blootstelling aan deze stoffen verminderen. Dat zegt het team van de 3xG-studie (Gezondheid – Gemeenten – Geboorten). Die studie, in opdracht van NIRAS en de partnerschappen MONA en STORA, onderzocht de aanwezigheid van een groep van hormoonverstorende stoffen bij 301 zwangere vrouwen uit de regio Dessel, Mol en Retie. Het onderzoeksteam ging na hoe deze stoffen in het lichaam terechtkwamen, en leidt daaruit adviezen af om de blootstelling aan deze stoffen te beperken. De adviezen gelden niet alleen voor zwangere moeders, maar bij uitbreiding voor iedereen in de regio.

De 3xG-studie bewaakt de milieugezondheid in de regio Dessel, Mol, Retie en focust elk jaar op een specifiek thema. In 2017 ging het om een putwatercampagne, nu is het de beurt aan ftalaten, een groep van hormoonverstoorders die vooral in plastics voorkomt. Het 3xG-team onderzocht daarvoor urinestalen van 301 zwangere vrouwen uit Dessel, Mol en Retie. De resultaten bevestigen dat we continu in contact komen met hormoonverstoorders. Greet Schoeters (namens het 3xG-team): “We detecteerden ftalaten in de urine van alle onderzochte vrouwen. Ftalaten worden snel afgebroken in het lichaam, maar ze blijven voortdurend aanwezig in ieder van ons doordat we er elke dag aan blootgesteld worden. Ftalaten zitten namelijk in heel wat dagelijkse producten: van shampoo en dagcrème tot speelgoed en in plastics en andere kunststoffen die producten soepel maken.”

Hormoonverstoorders vermijden

Ftalaten kunnen al in een lage dosis de normale werking van onze hormonen ontregelen. “We vonden subtiele verbanden tussen ftalaatconcentraties in de urine en vroege signalen van celschade. Die celschade is herstelbaar, maar kan zich opstapelen als de blootstelling blijft duren.”

We kunnen ook zelf actie ondernemen om minder met hormoonverstoorders in aanraking te komen. “Een bijzondere bevinding van de 3xG-studie is dat mensen die hun huis goed ventileren een lager gehalte aan vervuilende ftalaten in hun lichaam hebben. Daarnaast stellen we vast dat moeders die bouwen of verbouwen, veel pvc-materialen in huis hebben, veelvuldig  gebruik maken van verzorgingsproducten of roken, een hoger gehalte aan ftalaten in hun lichaam hebben.”

België als voortrekker

Het 3xG-onderzoek levert handvaten om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te beperken. Ook op beleidsvlak zijn de resultaten belangrijk: we zien dat voor sommige ftalaten het aanwezige gehalte afneemt in de tijd. Beleidsmaatregelen die beperkingen opleggen kunnen dus effectief zijn. “Onze onderzoekresultaten kunnen ons land helpen om een betere Europese regelgeving rond hormoonverstoorders door te drukken.”

Week van de Keigezonde Kempen

In maart 2019 lanceert 3xG een actie in de Week van de Keigezonde Kempen, met concrete adviezen over hoe we de blootstelling aan ftalaten kunnen beperken. Het team werkt daarvoor samen met de betrokken partners in de regio.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Wat is 3xG?

Op vraag van de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) laat NIRAS de 3xG-studie uitvoeren. 3xG staat voor Gezondheid – Gemeenten – Geboorten. De studie is een samenwerking van VITO, Universiteit Antwerpen en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Ze bewaakt de gezondheid van de inwoners van Dessel, Mol en Retie en monitort de effecten van leefmilieu en leefgewoonten. 301 kinderen worden sinds hun geboorte opgevolgd. Daarnaast worden om de vijf jaar de ziekte- en sterftecijfers in de regio vergeleken met cijfers in Vlaanderen en België.