Een betere, duurzamere toekomst. Slagen we hier in? Hoe maakte VITO in 2019 het verschil?

Het is de missie van VITO om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij willen ons daarom, als onderzoekscentrum, toeleggen op de ontwikkeling van duurzame technologieën en een betrouwbare en verbindende partner zijn van en tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als onafhankelijk onderzoekscentrum kunnen we met onze inzichten en innovaties het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen versterken. Wie duurzaam wil ondernemen, moet kiezen voor circulaire economie in al haar vormen.

VITO heeft in 2019 haar pijlen meer dan ooit op die circulariteit gericht. De zoektocht naar betere en meer duurzame vormen van energie en energiebeheer hebben geleid tot nieuwe inzichten. Met het oog op de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich zullen meebrengen, hebben we hard ingezet op alles wat met landgebruik te maken heeft. Efficiënter gebruik van de landbouwgronden zorgt voor betere oogsten, minder sproeimiddelen en een meer rendabele teelt. Door het water in onze waterlopen beter te monitoren, kunnen we conclusies trekken en voorspellingen maken. Zo kunnen we anticiperen op de negatieve gevolgen van een veranderend klimaat. We leggen ons toe op de ontwikkeling van oplossingen waarmee we CO2 kunnen vangen en hergebruiken, de energievraag voor chemische processen kunnen verkleinen en een antwoord kunnen geven op vragen over het verwerken van plastic afval en reststromen. Onze aandacht gaat ook naar alle omgevingsfactoren die bepalend zijn voor onze gezondheid. Via grootschalige biomonitoring helpen we overheden om conclusies te trekken en maatregelen te treffen.

Lees het online jaarverslag 2019 >

Bekijk de printversie van het jaarverslag 2019 >

 

Contact:
+32 14 33 55 37