In agrarische gebieden vormen hagen en houtkanten vaak de scheiding tussen twee percelen. Ook vinden we ze terug langs wegen en wegeltjes. Het zijn vaak de laatste stukjes wilde natuur in ons intensief gebruikte landschap. Natuur die met regelmaat onderhouden en gesnoeid wordt. Het gekapte en versnipperde hout wordt hoe langer hoe meer herbruikt. Zo draait er in de gemeente Bocholt al enkele jaren een verwarmingsinstallatie op snipperhout afkomstig van het onderhoud van de vele houtkanten die de gemeente bezit. Meerhout voerde samen met VITO een haalbaarheidsstudie uit rond een gelijkaardig project in hun gemeente.

Rutger Baeten, onderzoeker/specialist warmtenetten bij VITO: “Deze studie toont aan dat het interessant kan zijn om het lokale hout te gebruiken als brandstof voor een centraal aangestuurd warmtenet van een aantal gebouwen. Meerhout heeft heel wat houtkanten en bosjes op haar grondgebied. Het hakhoutbeheer vraagt wel wat inspanningen. Als die inspanningen ook effectief iets opleveren, krijg je een andere insteek. Een grootschalige aanpak en professioneel materiaal kunnen vrijwel meteen een meerwaarde opleveren.”

Hogere rentabiliteit

“Ons onderzoek bewijst dat een verbrandingsinstallatie op snipperhout voor Meerhout perfect haalbaar en verantwoord is”, zegt Rutger Baeten. “Zelfs als de gemeente de benodigde biomassa zou aankopen en dus niet zelf zou oogsten. Als je echter het hout lokaal zou kunnen worden gevonden en geoogst, krijg je een rentabiliteit die zelfs nog een stuk hoger ligt omdat je zo transport over lange afstanden kan vermijden. Meerhout is blij met de resultaten van de studie. Het bestuur denkt er nu aan om een bestaande installatie om te bouwen en een warmtenetwerk te installeren om zo enkele scholen te kunnen verwarmen.”

Duurzaam

“Door duurzaam en lokaal met onze houtkanten om te springen, dragen we dus bij aan een duurzamer energieverbruik. Bovendien krijg je dankzij deze grootschaligere aanpak een gevarieerd landschap met een grote biodiversiteit. Ook goed voor de landbouwers dus!”

Onderzoeker
+32 14 33 53 47