Mensen worden in hun dagelijkse leven, thuis en op het werk, blootgesteld aan een complexe combinatie van chemische stoffen via het milieu, consumentenartikelen, voedsel en drinkwater.

Het Europese Humane Biomonitoring Initiatief (HBM4EU) maakt gebruik van humane biomonitoring om de blootstelling van de Europese bevolking  aan chemische stoffen in Europa te beoordelen, om meer inzicht te krijgen in de daaraan verbonden gevolgen voor de gezondheid en om de chemische risicobeoordeling te verbeteren. Voor het individu kunnen gegevens van humane biomonitoring aangeven of actie moet worden ondernomen om de blootstelling te verminderen en of medische interventie nodig is.

HBM4EU is een gezamenlijk initiatief van 26 landen en de Europese Commissie, gefinancierd door Horizon 2020. VITO Health is co-coördinator van het initiatief. De HBM4EU-partners bouwen een dialoog op met beleidsmakers om te garanderen dat onze resultaten gebruikt kunnen worden om de ontwikkeling van het beleid te ondersteunen, om het bestaande beleid te evalueren en om maatregelen te formuleren ter vermindering van de blootstelling aan toxische chemische stoffen.

De resultaten verschaffen informatie voor het veilige beheer van chemische stoffen en beschermen zo de gezondheid van mensen in Europa.

Projectcoördinatie

HBM4EU wordt gecoördineerd door het Duitse milieuagentschap, Section II 1.2 Toxicology, Health Related Environmental Monitoring [Sectie II 1.2 Toxicologie, gezondheidsgerelateerde omgevingsmonitoring]
E-mail: HBM4EU@uba.de

Co-coördinatie

VITO Health
E-mail: HBM4EU@vito.be