Vlaamse start-up met unieke grondwater technologie is klaar voor een internationale doorbraak.

Investeringsfondsen Qbic II en VMH (Vlaamse Milieuholding) gaven vorige week groen licht voor een investering in iFLUX, een spin-off van VITO en Universiteit Antwerpen. De start-up ontwikkelde een meettechniek die de effectieve verspreiding van verontreiniging in bodem en grondwater in kaart brengt. “Deze kapitaalinjectie zorgt ervoor dat we deze problematiek op globaal niveau kunnen aanpakken”, klinkt het bij iFLUX. 

Klaar voor internationale uitbouw

“Onze klanten krijgen met behulp van flux resultaten veel beter zicht op de risico’s van een bodemverontreiniging, en zijn zo in staat om een gerichter en kostefficiënter saneringsplan op te stellen. Dankzij onze kennis en het vertrouwen dat we binnen de sector hebben opgebouwd, zijn we klaar voor een doorbraak op grotere schaal”, vertelt CEO Tim Op ‘t Eyndt, die verantwoordelijk is voor de commerciële en internationale uitbouw. 

Het bedrijf voert vandaag voornamelijk projecten uit in Vlaanderen, dat onder impuls van OVAM een voortrekkersrol speelt in duurzaam grondwaterbeheer met innovatieve technieken. “De problematiek is echter globaal, en deze kapitaalronde zal ons helpen de iFLUX-technologie over de grenzen heen te dragen. Zo kijken we in eerste instantie naar de omliggende landen en de Verenigde Staten.” 

Blijven innoveren

Het verhaal van iFLUX startte in 2017. Dat jaar lanceerden Goedele Verreydt, Tim Op ‘t Eyndt en Filip Meesters hun innovatieve technologie. De nieuwe investering zal ook worden ingezet voor de uitbouw van het team én de digitalisatie van de technologie.

“Grondwater is slechts het begin van ons verhaal. We hebben de ambitie om met iFLUX de verspreiding van procesparameters en milieupolluenten doorheen de gehele waterketen vast te leggen”, vertelt Goedele Verreydt, bedenker van de technologie. “Daarom integreren we onze meetmethode vandaag in een real-time sensing applicatie, om zo unieke data aan te leveren die helpen om grondwater sneller en efficiënter te beheren. We evolueren van probleembeheersing in grondwater naar oppervlaktewater, waterzuivering, procesflow en preventie. We hebben de ambitie om dé speler bij uitstek worden voor het opvolgen van fluxen in eender welk waterig midden.”

1,36 miljoen euro

De ontwikkeling van de iFLUX-technologie en de uitbouw van hun marktaandeel wordt vanaf nu ondersteund door 2 grote fondsen. Qbic II (het Belgisch interuniversitair risicokapitaalsfonds) leidde deze kapitaalsronde.  “We zien een groot potentieel in het verhaal van iFLUX. Het is ondertussen bewezen dat de technologie werkt in de strijd tegen grondwatervervuiling, en door de ontwikkeling van real-time sensor kunnen ze ook een cruciale rol spelen in de evolutie naar Smart Water Grids”, vertelt Sofie Baeten van Qbic II.

Qbic II investeert samen met VMH (het investeringsfonds van de Vlaamse Overheid), naast Uantwerpen en een groep historische investeerders 1,36 miljoen euro. “Drinkwater is een schaars goed. We moeten er dus voor zorgen dat de kwaliteit van onze waterbronnen goed is en blijft. Door deze nieuwe Vlaamse technologie kunnen we weer een stap verder gaan in de bescherming van ons grondwater. Met de steun van VMH kan dit bedrijf zich verder ontwikkelen en ook de Vlaamse technologie in het buitenland verder verspreiden.” - Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel

Net op dit moment presenteert iFLUX zich op de meest toonaangevende Europese beurs in de saneringssector: AquaConSoil2019, die dit jaar plaatsvindt in Antwerpen op initiatief van OVAM. 

Qbic II Arkiv Fonds

Qbic is een interuniversitair zaai- en groeifonds  dat investeert in  spin-offs en jonge innovatieve bedrijven met een technologische link met de partneruniversiteiten en onderzoeksinstellingen. Qbic wordt beheerd door een onafhankelijk team van ervaren investeerders. Met 90 miljoen euro onder beheer, is Qbic een van de grootste interuniversitaire spin-off fondsen van Europa. Qbic I werd opgericht in 2012, investeerde in 18 bedrijven en is in desinvesteringsfase. Qbic II startte in december 2016 en heeft reeds 8 bedrijven in portefeuille.

www.qbic.be 

Vlaamse Milieuholding (VMH)

De Vlaamse Milieuholding nv (VMH) is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire economie versnellen. 

VMH houdt een 100 % participatie aan in Aquafin geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Vlaamse Gewest om het gevoerde milieubeleid te ondersteunen en tot uitvoering te brengen.

www.vmh.be 

Indien u meer informatie wil over iFLUX, kunt u contact opnemen met Tim Op 't Eyndt. 
E-mail: tim@ifluxsampling.com | Gsm: +32 499 53 92 91

Bekijk het filmpje hierover op de website van Kanaal Z