Ondanks COVID-19 boeken de Europese partners vooruitgang met het ontwerp van hun twee chemo-enzymatische pilootinstallaties.

Het INCITE-project is in september 2019 van start gegaan. Het heeft tot doel het concurrentievermogen voor een duurzame Europese chemische industrie te bevorderen door het demonstreren van chemo-enzymatische processen op industriële schaal. Het zal de efficiëntie, de productkwaliteit en de veiligheid verhogen in vergelijking met de traditionele chemische synthese en tegelijkertijd de wereldwijde milieuvoetafdruk van processen en producten verkleinen. De 8 Europese partners van INCITE delen nu de eerste resultaten van hun eerste jaar werk aan zowel de Oleochemische als de Agrochemische sporen van het project.

De eerste resultaten

Agrochemisch traject

Een grote reeks experimenten op laboratoriumschaal, uitgevoerd door Fraunhofer IMM & ENDURA, op belangrijke stappen van het syntheseproces lieten toe om de beste opties en de juiste materialen te kiezen voor toekomstige pilootproeven. Zo is bijvoorbeeld de fotochemische racemisatie in het productieproces uitgebreid getest en heeft dit geleid tot een verandering in de opstelling die behouden blijft voor de pilootexperimenten. Wat de enzymatische stap betreft, heeft BiCT grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de prestaties en de voorwaarden voor het gebruik van de esterase.  

Oleochemisch traject

INCITE's partner Oleon koos een veelgebruikte cosmetische emolliënt als doel oleochemische ester voor de industriële demonstratie. Experimenten op proefschaal leidden tot een verdere verbetering van de procesparameters en de eerste monsters werden gegenereerd voor het testen van de productkwaliteit. De composities kwamen zeer dicht in de buurt van chemisch gesynthetiseerde producten die als referentie werden gebruikt. Parallel hieraan werden op laboratoriumschaal verfijnde experimenten uitgevoerd. Bovendien werden veelbelovende eerste resultaten verkregen voor 3 extra ester-kandidaten, in termen van procesprestaties.  

Ontwerp en engineering van de proefinstallaties

In nauwe samenwerking met BIO-P, Oleon, Fraunhofer IMM & Endura werd enorme vooruitgang geboekt met betrekking tot de technische specificatie van de twee industriële proefinstallaties. Het project verfijnde de plannen voor de integratie van de nieuwe productiebatterijen in de bestaande productiefaciliteiten en er werden enkele voorlopige offertes voor productie-eenheden verkregen. Oleon zal de oleochemische baandemonstrator verwelkomen in zijn productievestiging in Oelegem, België, terwijl Endura zijn Agrochemische testfaciliteit in Ravenna, Italië, zal installeren.

Over INCITE

Het INCITE-project wil nieuwe geïntegreerde upstream- en downstream-verwerkingstrajecten demonstreren waarbij stromingschemie en membraantechnologie in chemo-enzymatische processen een rol spelen. De modulariteit en flexibiliteit van de ontwikkelde processen zal worden gedemonstreerd aan de hand van twee demonstratieprojecten in reële industriële omgevingen en zal gebruik maken van hydrolasen voor de duurzame, veilige en energie-efficiënte productie van grondstoffen en fijn-chirale chemicaliën.  

De eerste demonstratiecase is het "Oleochemical traject" en heeft betrekking op de oplosmiddelvrije synthese van natuurlijke oleochemische esters met behulp van lipase enzymen die toepassingen vinden in levensmiddelen/diervoeders, persoonlijke verzorging en gewasbescherming. De tweede demonstratiecase - het "Agrochemical traject" - betreft de productie van een gekatalyseerde esterase van een chirale molecule die wordt gebruikt als uitgangsmateriaal voor toepassingen in de gewasbescherming en de volksgezondheid. 

Vergeleken met traditionele chemische syntheseprocessen hebben deze chemo-enzymatische processen duidelijke voordelen van een grotere efficiëntie, een hogere productkwaliteit en een kleinere ecologische voetafdruk. Hun ontwikkeling tot TRL7 zal de weg vrijmaken voor hun industrialisatie en dus leiden tot grote positieve sociaaleconomische gevolgen. 

De 8 Europese projectpartners

- 3 universiteiten en onderzoeksinstellingen: Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO, België), Fraunhofer Instituut voor Microtechniek en Microsystemen IMM (Duitsland), Universiteit Gent - Onderzoeksgroep STEN & Green-Chem netwerk (België)
- 2 KMO's: BICT S.R.L (Italië), Bio-P S.R.L (Italië)
- 2 grote industrieën: Oleon N.V. (België), Endura S.P.A (Italië)
- 1 concurrentiecluster: IAR, de Franse bio-economiecluster (Frankrijk)

Duur: 48 maanden (september 2019 - augustus 2023) | Totale begroting: € 17,4 mln. 

INCITE website: www.project-incite.eu
Website van de Europese Commissie: cordis.europa.eu/project/rcn/224852/factsheet/nl 

Perscontact:
Sophie MURIAS  
Communicatie & Europese Projecten Verantwoordelijke 
IAR, de Franse bio-economiecluster  
murias@iar-pole.com | +33 6 12 54 01 99