Het Europese project INNTERESTING wil de ontwikkeling van windenergietechnologieën versnellen en de levensduur van windturbinecomponenten verlengen door de ontwikkeling van innovatieve virtuele en hybride testmethoden voor prototypevalidatie van lager- en versnellingsbakcomponenten.

INNTERESTING, gecoördineerd door de het technologische onderzoekscentrum IKERLAN, heeft een budget van €4.75M en wordt gefinancierd door de het H2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie. De kick-offmeeting van het project vond plaats op 15 en 16 januari 2020 aan de KU Leuven in Leuven.

Het project

De volledige naam van het project is “innovatieve toekomstgerichte testmethodes voor betrouwbare componenten in windturbines”. Dit project wil innovatieve virtuele en hybride testmethoden ontwikkelen voor prototypevalidatie van lager- en versnellingsbakcomponenten in windmolens. Deze componenten zullen trouwens ook ontwikkeld worden binnen de geselecteerde case studies.

Het doel van INNTERESTING is het ontwikkelen van een vernieuwende methodiek om de betrouwbaarheid van grotere componenten voor windturbines te valideren zonder grotere testopstellingen te hoeven bouwen om maatspecifieke problemen tijdens het ontwerpproces te testen.

In vergelijking met de huidige testmethoden voor grootschalige componentenvalidatie, is de hoofddoelstelling van INNTERESTING het aanzienlijke verminderen van de milieu- en economische impact en het verbeteren van de maatschappelijke erkenning van de nieuw ontwikkelde INNTERESTING-oplossingen en testmethoden.

Achtergrond van het project

De richtlijnen hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive) voor na 2020 omvatten een bindende doelstelling van 32% voor hernieuwbare energie voor de EU voor 2030, met een opwaartse herzieningsclausule tegen 2030. Om die doelstelling te bereiken, zijn innovaties nodig voor zowel nieuwe windturbines als reeds geïnstalleerde windturbines.

Nieuwe windturbines:  de huidige markttrend is de ontwikkeling van grotere en krachtigere windturbines met een langere levensduur.
Reeds geïnstalleerde windturbines: een aanzienlijk deel van de geïnstalleerde EU-windvloot (voornamelijk onshore) zal het einde van zijn levensduur bereiken tussen 2020 en 2030.

Het huidige productontwikkelingsproces (PDP) van windmolens is gebaseerd op een validatiemethode die fysieke en virtuele tests combineert. Hoewel steeds meer geavanceerde virtuele modelleringstechnieken beschikbaar zijn, blijft het nodig om grootschalige (full-size) fysieke testen uit te voeren om de betrouwbaarheid van nieuwe en grotere componenten van windturbines te valideren. De fysieke testen op ware grootte zijn niet alleen de laatste, maar ook de duurste en meest tijdrovende stap in het PDP-proces.  Bovendien vereisen kritische testen om grotere windturbines te valideren, steeds grotere en duurdere testopstellingen.

Daarom is het van essentieel belang om de meest geavanceerde testmethoden ter beschikking te stellen voor Europese bedrijven en tools te ontwikkelen die hen in staat stelt innovatieve oplossingen te vinden en deze sneller naar de markt te brengen. INNTERESTING stelt een baanbrekende hybride methodologie en vernieuwende ontwerptools voor om de betrouwbaarheid en levensduurverlenging van grote windturbinecomponenten te valideren. Hierdoor zullen grotere testopstellingen overbodig worden in de toekomst. Deze paradigmaverschuiving heeft als doel het Europese leiderschap op het gebied van hernieuwbare energie te versterken, een grotere energiecapaciteit te bereiken en de time-to-market te versnellen.

De INNTERESTING-methodologie zal door virtuele testen en hybride testen te integreren, helpen om tijd en geld te besparen tijdens het PDP-proces. Het wordt verwacht dat dit de ecologische en economische impact aanzienlijk zal verminderen en ook de maatschappelijke erkenning zal verbeteren.

8 partners uit 3 Europese landen

Het INNTERESTING-project brengt acht partners uit drie Europese landen samen in een consortium. Dit consortium bestaat uit:

  • Drie onderzoeksinstellingen: IKERLAN (projectcoördinator, Spanje), VTT (Finland), EnergyVille/VITO (België) en een universiteit, KU Leuven (België). Deze partners zullen hun specifieke ontwikkelingen van TRL2 naar TRL4 brengen;
  • Wat industriële betrokkenheid betreft zijn twee fabrikanten van componenten van windturbines (eindgebruikers van de ontworpen technologie) betrokken: LAULAGUN (Spanje), met uitgebreide expertise in de productie van grote lagers voor zowel onshore als offshore windturbines, en MOVENTAS (Finland), een toonaangevend bedrijf in de windsector dat tandwielkasten en aanverwante technologieën voor windturbines ontwikkelt en produceert;
  • Eén wereldwijde speler op het gebied van Computer-Aided Engineering simulatie- en testoplossingen, Siemens Industry Software (België);
  • Eén non-profit particuliere, door-de-industrie-gedreven organisatie die een breed gamma aan belanghebbenden uit de waardeketen van de energiesector integreert, Basque Energy Cluster (Spanje).
Contact:
+32 14 33 58 51