Insecten beschikken over het potentieel om de basis te vormen van een nieuwe waardeketen en kunnen een sleutelrol spelen bij de transitie naar een biogebaseerde economie.

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gaan verschillende kennispartners – KU Leuven Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO vanaf juni 2017 aan de slag om een pilootinfrastructuur te bouwen voor de kweek, het oogsten en het verwerken van insecten. Insecten kunnen namelijk gebruikt worden als duurzame grondstof in de voedings- en voederindustrie en in de chemische en farmaceutische sector. Met dit project – dat van juni 2017 tot mei 2020 loopt - komt een nieuwe waardeketen op basis van insecten weer een concrete stap dichterbij.

Insecten beschikken over het potentieel om de basis te vormen van een nieuwe waardeketen en kunnen een sleutelrol spelen bij de transitie naar een biogebaseerde economie. Insecten kunnen immers gevoed worden met uiteenlopende organische reststromen en deze efficiënt omzetten naar nuttige en hoogwaardige grondstoffen zoals eiwitten, vetten en chitine. Deze duurzame grondstoffen kunnen gebruikt worden in de voedings- en voedersector of kunnen als grondstof dienen voor biogebaseerde chemicaliën. Het bedrijfsleven ziet hier potentieel in, maar er blijven nog onzekerheden die de onmiddellijke toepassing op industriële schaal verhinderen.

KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO hebben de laatste jaren expertise opgebouwd in de kweek en verwerking van insecten. De projecten die het kweken, oogsten en verwerken van insecten bestuderen in Vlaanderen bevinden zich nog op laboschaal, terwijl er in de praktijk nood is aan expertise op pilootschaal als tussenstap naar industriële productie. Door de bouw van een flexibele en breed inzetbare pilootinstallatie voor het kweken, oogsten en verwerken van insecten wordt de leemte op dit vlak opgevuld. De pilootinstallatie zal gebruikt worden voor onderzoek en demonstatieprojecten waarbij de opgebouwde expertise wordt overgedragen naar geïnteresseerde bedrijven, de overheid en het brede publiek.

Meer informatie

KU Leuven: Mik Van Der Borght

Thomas More Kempen: Sabine Van Miert