Het grensoverschrijdende BIO-HArT project (Biorizon Innovation and Upscaling of Renewable Aromatics Technology) werd in 2016 opgestart om de technologie voor bio-aromatenproductie uit biomassa op te schalen, met speciale focus op houtachtige biomassabronnen. Eind 2018 moet dit resulteren in functionerende bench-scale demonstratiemodellen en geoptimaliseerde processen waarmee stalen op een kilogramschaal aan de industrie kunnen worden geleverd. 10 partners uit industriële en onderzoekshoek werken samen aan het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen. Vandaag worden de tussentijdse resultaten van het project gecommuniceerd.

 interregenpartners

Projectpartners realiseerden al meerdere mijlpalen

BIO-HArT heeft protocollen opgesteld voor de bioraffinage van diverse ruwe grondstoffen (zoals miscanthus, maïsstro, vlasstro) tot suikers en lignine. Men heeft protocollen (reactie-omstandigheden, processen, enz.) vastgesteld en geoptimaliseerd voor de omzetting van hout-, lignine- en suikerfracties in bepaalde aromatische verbindingen.
 
Doorheen de hele waardeketen waarin de bioraffinage van biomassa plaatsvindt, werden pilootinstallaties opgezet voor de conversie en fractionering van lignine- en suikerfracties tot aromatische verbindingen. Specifiek zijn de volgende installaties opgezet:

  • Vier pilootinstallaties voor de bioraffinage van lignocellulosematerialen tot suikers en lignine;
  • Een 2Liter installatie voor de directe katalytische omzetting van hout in een mengsel van alkylfenolen (de zogenaamde "Lignin-first" -technologie). In deze reactor zal de reactie op kilogramschaal verder geoptimaliseerd worden. Vervolgens zal ze monsters produceren voor tests in diverse toepassingen;
  • Twee continue procesinstallaties die verschillende van de belangrijkste reacties uitvoeren in de Diels-Alder-benadering van op suiker gebaseerde uitgangsmaterialen (Furans) tot aromatische verbindingen. BIO-HArT kan nu aanvragen van bedrijven beantwoorden voor monsters op een schaal van meerdere kilo's;
  • Een mobiele nanofiltratie-oplosmiddel-proefeenheid voor:
  • de fractionering / zuivering van het alkylfenolsmengsel van het ‘Lignin-first’ proces
  • fractionering en scheiding van de ruwe lignineolie verkregen uit een katalytisch depolymerisatieproces van lignine in superkritische ethanol.

VITO heeft met succes de membraangebaseerde scheiding van lignine-derivaten met een hoog molecuulgewicht ontwikkeld en aangetoond, vertrekkende van lignine-oliën uit depolymerisatieprocessen van hout/lignine die in het BIO-HArT-project worden meegenomen. Momenteel wordt de verdere fractionering van de verkregen ligninefracties na een eerste scheidingsstap onderzocht.
 
Monsters van verschillende aromatische verbindingen / fracties zijn geproduceerd op een schaal van 100 g - 1 kg voor evaluatie van hun kwaliteit in een reeks toepassingen zoals coatings, harsen, kleefstoffen, smeermiddelen, polyesters en polyurethaantoepassingen.

Winstgevende en duurzame vooruitzichten voor de chemische industrie

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40% van alle chemicaliën is aromatisch van aard. Aromaten worden momenteel gewonnen uit olie, wat leidt tot de uitstoot van CO2. Het Shared Research Center Biorizon, geïnitieerd door TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantenresiduen. Dit vermindert de afhankelijkheid van olie, leidt tot lagere CO2-emissies en biedt winstgevende en duurzame vooruitzichten voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Interreg

Het BIO-HArT-project heeft een bijdrage ontvangen van het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert door middel van grensoverschrijdende projecten. Op een totaal budget van € 6.085.445,38 draagt Interreg € 3.042.722,69 (50%) bij en daarnaast bieden de provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant extra financiering. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de transitie naar een meer duurzame, biobased economy en een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie

Meer info over Biorizon: www.biorizon.eu
Sluit u aan bij de Biorizon Community: www.biorizon.eu/community
Wilt u meer weten over (deelnemen aan) het BIO-HArT-project of Biorizon, neem dan contact op met Nadine Wennersbusch via nadine.wennersbusch@tno.nl of +31 (0) 88 866 63 71

solvetpiloot