De circulaire economie is niet enkel de sleutel tot een duurzaam materialenbeleid, ze creëert ook jobs en stimuleert de welvaart. Volgens een studie van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer uit 2014 kan de circulaire economie in Vlaanderen 27 000 banen opleveren. Als sleutelpartner van Vlaanderen Circulair ondersteunt VITO bedrijven en overheden om de overstap naar een circulair businessmodel te maken.

De circulaire economie biedt een oplossing voor de toenemende grondstoffenschaarste en zal bovendien meer jobs creëren. Geen wonder dat de promotie van de circulaire economie een van de zeven transitieprioriteiten is die de Vlaamse Regering in haar Visie 2050 naar voren schoof. En ook Europa streeft in zijn ambitieuze actieplan voor de circulaire economie naar een meer competitieve industrie door slimmer beheer van materialenkringlopen. VITO draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie door bedrijven innovatieve oplossingen aan te reiken voor onder andere hoogwaardige recyclage, hergebruik en remanufacturing. VITO vervult een sleutelrol in Vlaanderen Circulair, het nieuwe Vlaamse publiek-private partnerschap voor circulaire economie in Vlaanderen.

Samenwerken creëert win-win

Vlaanderen Circulair is de opvolger van het Vlaams Materialenprogramma, Plan C en het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer en is ingebed bij afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Met concrete acties stimuleren ze hun partners om te investeren in circulaire oplossingen. VITO-experts Karen Vanderstraeten en Philip Marynissen versterken het multidisciplinaire team van Vlaanderen Circulair. “VITO komt zo in contact met alle actoren die werken rond circulaire economie. En Vlaanderen Circulair leert onze innovatieve oplossingen en technologieën nog beter kennen”, zegt Philip Marynissen. Een duidelijke win-winsituatie.

Laagdrempelige transitie

Vlaanderen Circulair werkt rond drie pijlers: de circulaire stad, circulair aankopen en circulair ondernemen. Karen Vanderstraeten en Philip Marynissen nemen dat laatste thema voor hun rekening.

“We begeleiden bedrijven die hun materialenkringlopen willen sluiten door een match te zoeken met andere ondernemingen en partners binnen en buiten de bestaande waardeketen. We geven bovendien advies over de diverse financieringsmogelijkheden”, legt Karen Vanderstraeten uit.

Philip Marynissen: “Veel bedrijven zijn vertrouwd met de term ‘circulaire economie’, maar zijn vaak niet op de hoogte van de concrete kansen voor hun bedrijf. Die kansen liggen soms in nieuwe samenwerkingen met organisaties of in tot nu ongekende financieringskanalen. Onze brede blik, ons netwerk, onze ervaring en kennis zetten we in om bedrijven op weg te helpen. Dat bespaart hen veel tijd, en helpt hen om sneller opportuniteiten te vinden. Een aanpak op maat is essentieel om bij een innovatie als circulaire business doelgericht en succesvol van ‘planning’ naar ‘actie’ te gaan. Onze aanpak is in eerste instantie laagdrempelig. We gebruiken bijvoorbeeld het bordspel  Risk & Race van VITO. Op die manier leren klanten hoe circulaire economie een antwoord kan bieden op hun uitdagingen.” Bedrijven die een stap verder staan en op zoek zijn naar meer concrete inspiratie worden onder andere doorverwezen naar The Circulator, een publiek toegankelijke online databank met inspirerende praktijkvoorbeelden die VITO ontwikkelde in samenwerking met Plan C. “We merken dat The Circulator enthousiast onthaald wordt door bedrijven. In de toekomst breiden we de databank uit met nieuwe cases en extra info.”

136 projectvoorstellen

Met gerichte projectoproepen wil Vlaanderen Circulair het bedrijfsleven meer activeren en inspireren om in te zetten op circulaire economie. Zo was er in 2017 al een eerste projectoproep in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen en een oproep voor de circulaire stad en/of circulair ondernemen. Karen Vanderstraeten: “Lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers konden samen of alleen experimentele, disseminatie- en demonstratieprojecten indienen. Er kwamen maar liefst 136 projectvoorstellen binnen. Midden december 2017 ontvingen 63 projecten steun. Circulaire economie leeft duidelijk in Vlaanderen!”