Begin 2020 toonden we hoe we PROBA-V-waarnemingen gebruiken om jaarlijkse landbedekkingsveranderingen in kaart te brengen voor het het gevarieerde Afrikaanse continent. Nu is het tijd om deze kaarten wereldwijd uit te brengen, voor de jaren 2015 tot en met 2019.

Al uw monitoringsprojecten m.b.t. landbedekking- en verandering in landbedekking worden ondersteund met de jaarlijkse 100 m landbedekkingskaarten , zij het met de bekende discrete kaart met 23 klassen, de veelzijdige 10 cover fractielagen om aangepaste landbedekkingsklassen te bouwen, of de bos-type kaart, met kwaliteitsindicatoren en documentatie. Ontdek meer over de globale kaarten, de bijgewerkte viewer, de validatie en hoe u aan de slag kan gaan.

Een case over landgebruik, PROBA-V, Copernicus, vegetatie door Marcel Buchhorn

Het jaarlijks in kaart brengen van landbedekkingswijzigingen op wereldwijde schaal

De eerste wereldwijde grondbedekkingskaart op 100 m resolutie voor 2015 – die we iets meer dan een jaar geleden uitbrachten – en haar diverse gebruiksmogelijkheden, hebben duizenden gebruikers geïnspireerd met toepassingen in landbouw, biodiversiteit & natuurbehoud en natural capital accounting. Wereldwijde landbedekkingskaarten, die consistent in kwaliteit zijn over de hele wereld en door de jaren heen, zijn dringend nodig om veranderingen in landbedekking en aanverwante veranderingsprocessen te detecteren, zoals ontbossing, gewasuitbreiding of verstedelijking. Recente ontwikkelingen in de beschikbaarheid en verwerking van aardobservatiegegevens stellen ons nu in staat om dit te doen.

Nu, 8 maanden later, zijn we meer dan blij om de jaarlijkse veranderingskaarten van landbedekking, voor de jaren 2015 tot en met 2019, wereldwijd uit te brengen. Deze nieuwe collectie 3 bevat:

• de discrete kaart, met de bekende 23 klassen

• de bedekkingsfracties, het percentage grondbedekking voor 10 klassen, waarmee u uw eigen, aangepaste landbedekkingsklassen kan bouwen (hieronder afgebeeld)

• de bostypekaart

• gerelateerde kwaliteitsindicatoren voor de input datadichtheid

• een nieuwe laag die de betrouwbaarheid van de veranderingsdetectie in de loop van de tijd laat zien

Voorbeelden van de validatie en visuele inspectie

Een van onze belangrijkste doelstellingen om hoogwaardige landbedekkingskaarten te leveren, is het waarborgen van de nauwkeurigheid van de landbedekking en de stabiliteit door de jaren heen. Met een nauwkeurigheidsdoelstelling van 80% en de CEOS Land Product Validation Stage 4-vereisten worden de reeds uitgebreide trainings- en validatiedatapunten opnieuw bekeken en bijgewerkt door Wageningen University and Research. Bovendien werden de wijzigingen in de bodembedekking specifiek beoordeeld door middel van visuele inspectie van geselecteerde locaties en een eerste, globale statistische beoordeling.

Deze eerste voorbeeldkaarten toonden duidelijk de jaarlijkse uitbreiding van akkerland in delen van Saudi-Arabië, met de typische graancirkels. De onderstaande afbeeldingen tonen de jaarlijkse landdekkingskaarten bovenaan (gewastype in roze, stedelijk gebied in rood) en de bijbehorende Sentinel-2 beelden (kleurinfrarood) hieronder, met de uitbreiding van het gewasland.

Een tweede voorbeeld illustreert het verlies van bossen in Portugal als gevolg van de branden in 2018 en de daaropvolgende grasgroei, met opnieuw de landbedekkingskaarten bovenaan (groen en bruin voor bos, geel voor gras, gewas in roze en stedelijk in rood) en de Sentinel-2 RGB hieronder.

Voor de consistentie werd de herziene methode opnieuw toegepast op het referentiejaar 2015, waardoor de algehele nauwkeurigheid ervan op een ietwat werd verbeterd ten opzichte van de eerder uitgebrachte versie (collectie 2) en verbeteringen in het karakteriseren van bos-, gewasland- en permanente waterklassen zichtbaar zijn.

Geïnteresseerd in het gebruik van deze kaarten?

Neem dan zeker een kijkje naar onze bijgewerkte wereldwijde landbedekkingsviewer om de jaarlijkse landbedekkingskaarten te ontdekken, gebiedsstatistieken tussen landen, regio's en jaren te vergelijken of zelfs de gegevens te downloaden als 20x20° tegels, in standaard geografische projectie (EPSG:4326). Deze viewer toont bovendien landbedekkingsveranderingen, jaarlijks of cumulatief doorheen de jaren, alsook de veranderingsprocessen.

Als je meer op zoek bent naar globale bestanden of meer citatieopties (Digital Object Identifier), dan kan je deze vinden op het door CERN beheerde Zenodo open science-platform. Zoals altijd kunnen daar de gedetailleerde documentatie met inbegrip van het Algoritme Theoretische Basis Document, de Product User Manual en het ValidatieRapport worden teruggevonden.

Ten slotte worden de globale kaarten ook op het Earth EngineTM (GEE)-platform van Google gepubliceerd, en dit voor analyse en het bouwen van je eigen webweergave en in de Web-Mercator-projectie (EPSG:3857). Ga naar de catalogus van de Earth Engine of bekijk onze vorige blog op CGLS-LC100 kaartgebruiksvoorbeelden'.

Gebruikers die eigen statistieken over landbedekkings wensen te berekenen, of feedback willen geven, kunnen de helpdesk contacteren. Als je wilt vergelijken met andere gegevens over landbedekking en/of wilt helpen bij de validatie, kan je je richten tot Geo-WIKI.

Geniet van het verkennen van de nieuwe 100 m jaarlijkse wereldwijde landbedekkingskaarten en de bijgewerkte landbedekkingsviewer!

Gerelateerd werk en coming up soon ...

De methodologie, alsook de mogelijkheid om over te gaan op 10 m resolutie kaarten (demo ESA WorldCover webinar), werd al getest op het gebruik van de Sentinels (1 en 2) gegevens om de 100 m kartering vanaf 2020 voort te zetten. We zijn dus klaar om een stap verder te gaan en onze jaarlijkse series uit te breiden in de komende decennia. Het team testte ook de mogelijkheden om naar historische bodembedekkingsveranderingen te kijken met behulp van Landsat – momenteel in een Belgisch R&D-project.

Contact:
+32 14 33 50 52