CEO Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Wat was destijds je functie bij VITO en welke job oefen je nu uit?

Ik ben als projectleider gestart bij VITO in 1991, onmiddellijk vanaf de oprichting, om daarna vrij snel door te groeien tot coördinator van het onderzoeksprogramma Energie & Milieu. 5 jaar later werd dit onderzoeksprogramma in twee gesplitst en koos ik voor de functie Unitmanager bij TAP, Teledetectie en Atmosferische Processen . Ik heb toen gekozen voor waar mijn hart lag en dat is Remote Sensing en de technologische ontwikkeling daarop.

Na 10 jaar bij VITO heb ik 5 jaar gewerkt bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in Geel om daarna mijn huidige job op te nemen als algemeen directeur bij BAM, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Wij staan in voor grote infrastructuurwerken in de Antwerpse Regio en de coördinatie van al wat met werven, werken en mobiliteit te maken heeft.

Hoe heeft je functie bij VITO, je verdere carrière beïnvloed? 

Allereerst zet VITO al sinds lange tijd in op internationalisering. Als Unitmanager bij TAP heb ik in het kader van verschillende projecten waarmee we bezig waren, vele landen en organisaties bezocht. We zijn zelfs toen al op wetenschappelijke missie geweest in China. Je leert dat de wereld groter is dan je eigen dorp, je eigen land. En je leert enorm veel vanuit een heel brede context. De wijsheid die je hierdoor ontwikkelt moet je koesteren en open trekken; de verschillende inzichten en invalshoeken, maar ook de verschillende belangen, waarmee je rekening moet houden in je verdere loopbaan. Ten tweede heb ik leren denken in systemen, de samenhang en verbanden tussen processen en het ‘doorkijken’ naar de toekomst.  Wat zijn de hinderpalen, de mogelijke effecten, en wat zijn de doorbraken die je daarin kan bereiken? Het heeft me geholpen om sneller vat te krijgen op dossiers en processen, ook in de organisaties waar ik na mijn loopbaan bij VITO aan de slag ben gegaan.

Welke zijn je beste herinneringen aan VITO?

Het zijn er velen. De kleine dingen die realiteit worden, pionierswerk, vernieuwende zaken. Dat geeft veel voldoening. Heel plezant werk. Ik weet nog dat ik aan het filosoferen was met een collega en dat hij mij vroeg “Wat denk je, tussen nu en 2 jaar een eigen vliegtuig?” Dat was de tijd dat dromen waar konden worden. 2 jaar later hadden we ons eigen vliegtuig, voor een meetcampagne in het kader van het ESA-APEX* programma weliswaar. Ik denk altijd met veel waardering en voldoening terug aan de tijd bij VITO.

APEX: the Hyperspectral ESA Airborne Prism Experiment

Contact:
+32 14 33 55 47