Lancering van een nieuw H2020-project dat de overgang naar een meer flexibele en duurzame chemie wil stimuleren door nieuwe geïntegreerde stroomopwaartse en stroomafwaartse verwerkingstrajecten met vloeistofchemie en membraantechnologie in twee chemo-enzymatische processen naar een industrieel niveau te brengen.

INCITE – Innovatieve chemoenzymatische geïntegreerde processen – bevordert het concurrentievermogen van de Europease groene chemie-industrie

Het heeft tot doel de efficiëntie, productkwaliteit en -veiligheid te verhogen en de ecologische voetafdruk te verkleinen door middel van chemo-enzymatische processen, in vergelijking met de traditionele chemische synthese. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie met 13,3 miljoen euro. Het totale budget is 17,4 miljoen euro.

Het INCITE-project, waaraan 8 Europese partners deelnemen, is op 17 oktober 2019 in Brussel van start gegaan. In de komende 4 jaar zal het geselecteerde enzymatische omzettingen met vloeistofchemie en membraantechnologie in innovatieve hybride processchema’s onderzoeken en heeft het tot doel twee nieuwe demonstratie-installaties in een industriële omgeving te bouwen. De doelproducten omvatten grondstoffen en fijne chirale chemicaliën voor gewasbescherming, landbouwchemicaliën, volksgezondheid, voeder/voedsel of cosmetica.