Bij de productie van metalen worden grote hoeveelheden slakken gevormd, een reststroom die vaak nog aanzienlijke hoeveelheden waardevolle en strategisch belangrijke metalen bevat. Per 3 ton staal wordt er bijvoorbeeld één ton staalslakken geproduceerd, die tot 3% chroom kunnen bevatten. Voor ferrochroomslakken kan het percentage chroom zelfs hoger oplopen, tot circa 10%. De slakken worden momenteel  hoofdzakelijk ingezet als aggregaten (grind) in beton of asfalt, of ongebonden als onderfundering van wegen omwille van hun goede technische eigenschappen. 

Waardevolle metalen uit industriële afvalstoffen 

Het Europese Horizon 2020-project CHROMIC, waarin VITO met tien partners uit vijf landen samenwerkt, ontwikkelt technologieën om deze waardevolle metalen uit industriële afvalstoffen bv. staalslakken te halen.
CHROMIC gaat voor een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning waarbij de metalen zo veel mogelijk en vooral selectief worden gerecupereerd, zodat ook het overblijvende restmateriaal verder nuttig gebruikt kan worden in de bouw. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe afvalstromen worden gecreëerd. Daarbij maakt het CHROMIC proces gebruik van een slimme integratie van nieuwe en bestaande technologieën, in een opeenvolging van verschillende stappen (innovatieve voorbehandeling, selectieve alkalische uitloging en selectieve metaalrecuperatie). 

Economisch en ecologisch duurzaam

Tijdens de procesontwikkeling wordt op regelmatige tijdstippen ook gekeken naar de kostprijs en milieu-impact (LCA), om te garanderen dat de voorgestelde technologieën economisch en ecologisch duurzaam zijn. 
CHROMIC wil ook de burger betrekken bij dit project. Zo werden focusgroepen georganiseerd waarbij we toetsen wat primeert bij experts, maar ook het publiek. Door de vinger aan de pols te houden bij de burger kunnen we inschatten wat zijn vragen en zijn bezorgheden zijn. Ook dat is belangrijk als een project op grote schaal geïmplementeerd wordt.

 

CHROMIC is een onderzoeks- en innovatieproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Horizon 2020-programma. Het werd in november 2016 opgestart en loopt nog tot oktober 2020 (Grant Agreement Number 730471)