Precisiegeneeskunde brengt een revolutie teweeg in de manier waarop patiënten worden behandeld. De komst van nieuwe moleculaire technologieën stelt de medische professional in staat om sneller een preciezere diagnose te leveren. Dit spaart mensenlevens want op deze manier kan er sneller naar de juiste therapieën worden geschakeld met maximale doeltreffendheid en minimale neveneffecten. Er wordt verwacht dat de medische wereld met behulp van deze nieuwe technieken bepaalde levensbedreigende aandoeningen kan elimineren (kanker, neurodegeneratieve ziekten, enz.).

Mol/Hasselt - Een relatief nieuwe technologie in het arsenaal van de onderzoekers is de kwantitatieve proteomica. Proteomica is de studie van het proteoom, alle eiwitten van een organisme of een deel van het organisme. Kwantitatieve proteomica verwijst naar de kwantificering van deze eiwitten in biologische weefsels of specimen. In de klinische praktijk kunnen onderzoekers, door gebruik te maken van kwantitatieve proteomica, het volledige eiwitprofiel van een individu bestuderen. Op basis daarvan kunnen ze zich een beeld vormen van het tekort of de overdaad aan bepaalde eiwitten in een organisme. Als we deze informatie op individueel niveau op een betaalbare en reproduceerbare manier kunnen inzetten, dan effenen we de weg voor nieuwe klinische toepassingen, gepersonaliseerde diagnostiek, gestratificeerde therapieën en nog veel meer.
 
In een recent overzichtsartikel, “Towards Building a Quantitative Proteomics Toolbox in Precision Medicine: A Mini-Review”, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Frontiers in Physiology, beschrijven onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) onder leiding van Dr. Gökhan Ertaylan en de Universiteit Hasselt onder leiding van Dr. Dirk Valkenborg, de huidige status van de technologische vooruitgang in kwantitatieve proteomica voor precisiegeneeskunde, identificeren ze de belangrijkste uitdagingen en belichten ze mogelijke toekomstige toepassingen.
 
De conclusie is duidelijk: kwantitatieve proteomica kan in de toekomst een doeltreffend en krachtig middel zijn en de recente vooruitgang is veelbelovend. Maar er zijn nog een aantal belangrijke hindernissen te nemen. Zo moet er nog stevig ingezet worden op de validering van de technologieën, de standaardisering van de gegevensanalyses en de integratie van proteomica met andere gegevens op moleculair en fenotypisch niveau.

Meer info
Désirée De Poot (persdienst VITO): 0475/45.70.10  desiree.depoot@vito.be
Gokhan Ertaylan (VITO): gokhan.ertaylan@vito.be
Dirk Valkenborg (UHasselt): dirk.valkenborg@uhasselt.be

 

Contact:
+32 14 33 52 78
Contact:
+32 14 33 52 70