De eerste en enige pilootlijn van bio-aromaten uit lignine/hout

Onlangs hebben Biorizon co-initiator VITO en partners het EFRO LignoValue Pilot project gelanceerd. Tegen het eerste kwartaal van 2021 moet dit project van 4,3 miljoen euro resulteren in een werkende pilootlijn in Vlaanderen voor de productie van bio-aromaten uit lignine/hout. De pilootinstallatie komt tegemoet aan de behoeften van verschillende bedrijven die interesse hebben getoond in innovatieve  moleculen en bereid zijn om applicatietesten uit te voeren.

“Ik ben er vast van overtuigd dat deze investering in de Antwerpse haven onze bedrijven de mogelijkheid zal bieden om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van deze innovatieve moleculen. Opnieuw versterkt Vlaanderen zijn reeds lang bestaande samenwerking met de chemische sector.” (Philippe Muyters – Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Bedrijven voorzien van aanzienlijke hoeveelheden bio-aromaten

Voor het merendeel van de bestudeerde en ontwikkelde technologieën voor de omzetting van hout en lignine in biogebaseerde aromaten en de verdere fractionering in bruikbare fracties van lignine-gebaseerde monomeren, dimeren en oligomeren werd de toepasbaarheid reeds bewezen op laboschaal. De demonstratie van beschikbare conversie- en fractioneringstechnologieën op relevante schaal (TRL 5-6) is de volgende essentiële stap.

De investering in en het ontwerp en de constructie van de LignoValue Pilot met een capaciteit van ± 200 kg/dag zullen bedrijven in staat stellen verdere stappen in hun applicatie-ontwikkelingstraject te zetten. Het doel is om de beoogde pilootlijn zo flexibel mogelijk te ontwerpen om verschillende depolymerisatieprocessen te kunnen demonstreren om de gewenste bio-aromatische fracties te produceren voor bedrijfsgerichte toepassingen/productontwikkeling. De piloot is ontworpen om mobiel te zijn, zodat geïnteresseerde bedrijven de pilootinstallatie op hun eigen site kunnen bedrijven en de mogelijkheden ervaren.

Het opzetten van deze pilootlijn draagt bij aan het uiteindelijke doel: het bouwen en exploiteren van een demo-installatie in Vlaanderen voor de conversie van lignine/hout naar biogebaseerde, gefunctionaliseerde aromaten.

De kloof tussen ontwikkeling en implementatie overbruggen

In de afgelopen jaren is relatief veel kennis ontwikkeld en vooruitgang geboekt op het gebied van bio-aromaten. VITO is betrokken bij een groot aantal projecten rond de conversie van lignine en hout naar bio-aromaten, zoals Catalisti-projecten ‘MAIA’ en ‘ARBOREF’, Interreg-project ‘BIO-HArT’, en BBI-projecten ‘SmartLi’ en ‘LigniOx’. als voorbereiding van het LignoValue Pilot project wordt momenteel een Catalisti-project getiteld ‘BioAromatics Feedstock and Technology Assessment (BAFTA) uitgevoerd waarin VITO en KU Leuven een grondige landschapsanalyse uitvoeren van de beschikbare technologieën wereldwijd voor de rechtstreekse omzetting  van hout en de depolymerisatie van lignine in biogebaseerde aromaten, waarbij nieuwe inzichten in de meest preferentiële depolymerisatietechnologieën verkregen worden op basis van een aantal goed gedefinieerde criteria (bijv. TRL-niveau, duurzaamheidsniveau, opbrengst, enz.).  

Jan Van Havenbergh, Managing director Catalisti is zeer tevreden met dit nieuwe project: “Innovaties naar hogere Technology Readiness-niveaus brengen is van groot belang voor de Vlaamse chemische industrie teneinde de kloof tussen ontwikkeling en implementatie te overbruggen om een economische valorisatie in Vlaanderen mogelijk te maken (en in het buitenland). De pilootlijn voor bio-aromaten die VITO en haar partners Jacobs Belgium en VMH zullen bouwen in het onlangs goedgekeurde EFRO-project zal eindgebruikers in staat stellen om gefunctionaliseerde biomoleculen te verkrijgen met een aromatische structuur voor de ontwikkeling van hun nieuwe toepassingen en producten.”

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De ontwikkeling van de pilootinstallatie in het LignoValue Pilot project werd goedgekeurd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale budget van het project bedraagt 4,3 miljoen euro, met cofinanciering van EFRO, de provincie Antwerpen en het Vlaams departement Economie, Wetenschap en Innovatie. VITO zal ongeveer 2 miljoen euro investeren. Het project krijgt ook actief steun van Catalisti, de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, omdat het perfect past in het strategisch onderzoeksprogramma bio-aromaten.

Biorizon: winstgevend en duurzaam vooruitzicht voor de chemische industrie

Het project maakt deel uit van de Biorizon-samenwerking waarin VITO, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samenwerken met partners om technologieën te ontwikkelen voor het extraheren van aromaten uit plantaardige reststoffen. Dit vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Door afvalstromen als grondstof te gebruiken draagt Biorizon bij aan de overgang naar een circulaire economie en biedt het de chemische industrie en de ttoeleveringsbedrijven een vooruitzicht dat zowel winstgevend als duurzaam is.

Oproep voor deelname: testen van applicaties, testen van grondstoffen en het bouwen van een demo-installatie

Als u meer informatie wilt ontvangen over het LignoValue Pilot project, of als u meer wilt weten over de mogelijkheden van ligninevalorisatie voor uw organisatie, neem dan contact op met Dr. Kelly Servaes via kelly.servaes@vito.be of +32 (0)4 93 31 87 46.

We zijn meer specifiek op zoek naar:

  • Bedrijven die geïnteresseerd zijn in innovatieve moleculen en bereid zijn om applicatietesten uit te voeren.
  • Leveranciers van grondstoffen die hun product in de piloot willen testen.
  • Bedrijven die interesse hebben om in een gezamenlijk traject te stappen voor het uitbouwen van een demo-installatie voor de productie van bio-aromaten uit lignine in Vlaanderen.