Onze collega Liesbeth De Keukelaere, remote sensing expert water & kust, won de IADC Young Author award als medeauteur van de onderzoekspaper "Mapping water quality with drones - test case in Texel" (Het in kaart brengen van de waterkwaliteit met drones - testcase in Texel).

De paper beschrijft de pilot-testcase die in oktober 2018 op het Prins Hendrikzanddijkproject in Texel (Nederland) werd opgezet om dronetechnologie voor de monitoring van waterkwaliteit te demonstreren. Het internationale baggerbedrijf Jan De Nul Group was toen bezig met de aanleg van een nieuw duingebied om een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen te creëren en de ecologische waarde van de Waddenzee te verbeteren.

Tijdens de testcase demonstreerden we hoe je tijdens baggerwerkzaamheden de verhoogde concentratie zwevende deeltjes in het water kan monitoren. Er werden verschillende vluchten uitgevoerd met behulp van een multispectrale camera en een droneplatform met nauwkeurige oriëntatie-informatie. Tijdens de vluchten werden de locatie en de voetafdruk van de camera nauwlettend gemonitord.
De beelden van de camera, worden in real time op het scherm van de operator getoond. Ook het scheepvaartverkeer wordt gevolgd en weergegeven op dezelfde kaart met behulp van informatie van het automatische identificatiesysteem (AIS). Zo kunnen vluchtmissies gemakkelijk worden aangepast tijdens de vlucht. 

De vastgelegde dronegegevens werden geüpload in een geautomatiseerde naverwerkingsworkflow om kaarten op maat voor de eindgebruiker te maken. Deze workflow laat ons toe de ruwe digitale getallen die door de camera zijn vastgelegd om te zetten in producten, waaronder kaarten in ware kleuren, troebelheidskaarten, totale zwevende sedimentconcentraties en chlorofyl-a-concentraties. Dit gebeurde onafhankelijk van in-situ waarnemingen. Voor de validatie van de producten werden watermonsters gebruikt die gelijktijdig met de dronevluchten werden verzameld.

Lees Liesbeths laatste blog "Drones en baggerwerken! Is er een match?" voor meer informatie en een video over de demonstratie. De paper werd ook gepubliceerd in Terra et Aqua, de driemaandelijkse publicatie van de IADC. Klik hier om het volledige document te bekijken.

IADC Jonge Auteursprijs

De award wordt jaarlijks uitgereikt om de bevordering van nieuwe ideeën te stimuleren en jongere mannen en vrouwen in de baggerindustrie aan te moedigen. 

Loopbaan Liesbeth

Liesbeth is een jonge onderzoekster met een masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen. Tijdens haar loopbaan heeft ze al meegewerkt aan diverse projecten, waaronder twee FP7-projecten – INFORM (Improved monitoring and forecasting of ecological status of European Inland waters by combining Future earth ObseRvation data and Models) en HIGHROC (High Spatial and Temporal Resolution Ocean Colour coastal water products and services) – door Belspo gefinancierde projecten, waaronder REMEDY (Remote Monitoring of tropical Ecosystem Dynamics) en DRONESED (Dronese-based Sediment Mapping for Dredging Operations), evenals het ESA PV-LAC-project (Advanced Land, Aerosol and Coastal products for Proba-V). 

Dit project kreeg subsidies van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 776480. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de MONOCLE-website