Colruyt Group wil dat haar winkels zo weinig mogelijk negatieve impact hebben op het milieu. Om die doelstelling te bereiken investeert de groep onder andere in duurzame bouwmethodes en -materialen. Voor advies op maat klopte de Belgische retailer bij VITO aan.

Colruyt Group streeft naar low impact stores en zet daarom onder meer in op energie, water, mobiliteit en infrastructuur. De retailer wil in de toekomst alleen nog maar hergebruikte, gerecycleerde of hernieuwbare bouwmaterialen gebruiken. Als Colruyt Group winkels afbreekt of renoveert, mag er niets meer op de afvalberg belanden. Daarvoor riep Colruyt Group de hulp van VITO in. “Eerst willen we een beeld krijgen van het afvalvolume dat ontstaat bij afbraak- of renovatiewerken of de bouw van nieuwe filialen. Daarom volgen we momenteel de afbraakwerken van één winkel op. We maken gedetailleerde fiches op van alle bouwmaterialen. Daarin staat of die materialen gerecycleerd kunnen worden en op welke manier”, legt Kris Broos van VITO uit. “Aangezien vrijwel alle winkels met dezelfde materialen gebouwd worden, kan Colruyt Group ons advies meteen toepassen op andere sites.” Mogelijk wordt de samenwerking nog uitgebreid. “Er zijn plannen om Colruyt Group in de toekomst te begeleiden bij het uitwerken van duurzame bouwconcepten.”