VITO bouwt haar commerciële activiteiten uit in China. Spilfiguur is Mao Debin. Hij coördineert alle projecten die VITO in China onderneemt.

Hoe ben je bij VITO terechtgekomen?

Tijdens mijn doctoraatsstudies bij de Universiteit Antwerpen deed ik onderzoek in het analytische departement van VITO. Tijdens mijn master, die ik in Zweden behaald heb, was ik ook al voor enkele onderzoeken bij VITO geweest. Nog vóór de verdediging van mijn doctoraat ben ik met onze gedelegeerd bestuurder Dirk Fransaer mee naar China gereisd. Dat was in 2009, toen VITO de Chinese markt begon te verkennen vanuit een meer commercieel oogpunt. Na mijn doctoraat heb ik bij VITO eerst onderzoek en business gecombineerd, maar al na enkele maanden kreeg ik een business development functie.

Wat houdt je functie in?

Ik heb een wetenschappelijke achtergrond, maar bij VITO vervul ik een meer businessgerichte rol. Zeker sinds de oprichting van ons  dochterbedrijf VITO Asia. Ik ben verantwoordelijk voor de Chinese markt en alle projecten van VITO in China. Ik ben dan ook op de hoogte van elk project, op alle domeinen: luchtkwaliteit, materialen, energie, remote sensing … Ik leg contacten, start de projecten op en blijf ze opvolgen. En ik treed op als facilitator: ik probeer de drempels op het vlak van taal en cultuur op te vangen. Het is een zeer uitdagende taak.

Hoe zie je je toekomst bij VITO?

Ik ben al bijna tien jaar in België en werk sinds 2009 bij VITO. Ik ben hier getrouwd en mijn twee zoontjes gaan in Mol naar school, dus voorlopig blijven we hier. Bij VITO werken is heel anders dan aan een universiteit of bij een bedrijf werken.

Bij VITO combineer ik beide werelden: we staan heel dicht bij de maatschappij, maar valorisatie is een even belangrijke doelstelling. 

VITO biedt heel wat flexibiliteit. Ik werk met verschillende units en groepen in heel uiteenlopende domeinen. Ik moet niet alleen de marktbehoeften begrijpen maar ook een goed inzicht hebben in de knowhow en technologieën van VITO. Ik kan zelf bepalen welke projecten we op welk moment in China verder uitwerken, naargelang de marktbehoeften en de technologieontwikkeling. Ik heb VITO in China zien groeien en haar bedrijfsactiviteiten zien uitbreiden. Enkele jaren geleden werkten we voornamelijk aan projecten voor de Europese Unie, maar daar komen steeds meer commerciële projecten bij. Ik ben er trots op dat ik VITO kan helpen zich verder te vestigen in China.

Contact:
+32 14 33 50 15