Het MAT4BAT-project van VITO/EnergyVille, ging na hoe elektrische batterijen verouderen. De onderzoekers wilden de levensduur van de batterijen gevoelig verhogen zonder aan prestatievermogen in te boeten. De materialen die daarbij gebruikt werden, moesten economisch rendabel en technologisch haalbaar zijn. Tot slot wilden de onderzoekers ook de Europese batterijproductiecapaciteit verbeteren.

Onderzoeksdoelen

  • Inzicht krijgen in het verouderings- en degradatieproces van elektrische batterijen.
  • De levensduur van batterijen verlengen zonder aan prestatievermogen in te boeten.
  • Kiezen voor economisch rendabele en technologisch haalbare materialen en processen die bruikbaar zijn voor reële toepassingen in de industrie.
  • De Europese batterijproductiecapaciteit verhogen.
  • De mogelijkheden voor het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen in kaart brengen.