Vlaamse bedrijven actief rond materialenonderzoek krijgen ondersteuning voor langetermijnonderzoek met hoog risico. In opdracht van VLAIO en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid faciliteert en beheert MateriNex het duurzaam materialenonderzoek in Vlaanderen door samenwerking te stimuleren tussen industriële en academische stakeholders met als doel het ecosysteem rond materialenonderzoek in Vlaanderen te versterken. 

Bron van welvaart

Materialen zijn een bron van welvaart en vormen de ruggengraat van een industriële samenleving. Ze spelen ook een sleutelrol bij transformaties zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering. Vlaamse bedrijven die actief zijn op vlak van materialenonderzoek hebben nood aan ondersteuning voor langetermijnonderzoek met hoog risico. Daarom hebben VLAIO en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid opdracht gegeven aan VITO om het duurzaam materialenonderzoek in Vlaanderen te faciliteren en te beheren. Het MateriNex-team binnen VITO zal samenwerking tussen industriële en academische stakeholders stimuleren. Het doel is om het innovatie-ecosysteem op vlak van materialenonderzoek te versterken.

MateriNex logo

Drie innovatiethema’s

MateriNex slaat vanaf de start een duidelijke richting in door in samenspraak met industriële en academische stakeholders drie innovatiethema’s te selecteren:

  • materialen voor batterijtechnologie (mobiliteit en opslag)
  • materialen voor bouw en constructie (lagekoolstof constructie en grondstoffenefficiëntie)
  • strategische en kritieke grondstoffen (verzekeren van de toevoer, duurzame en circulaire waardeketens)

Elk van deze thema’s past zowel binnen de Europese onderzoeksagenda als binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten. Bedrijven en kennisinstellingen zullen binnen de roadmap van deze innovatiethema’s projectvoorstellen kunnen indienen. Elke roadmap bevat een beperkt aantal applicatiedomeinen en een aantal gemeenschappelijke ‘transversale’ uitdagingen op vlak van digitalisatie en ‘safe & sustainable by design’ (waarin circulariteit vervat zit).

MateriNex als facilitator

MateriNex zal in het bijzonder een faciliterende rol opnemen op vlak van projectgenese en disseminatie van projectresultaten. Om dit mogelijk te maken, beschikt MateriNex over geoormerkte projectmiddelen bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO).

Bedrijven en kennisinstellingen zullen via MateriNex projecten kunnen indienen binnen het cSBO- en ICON-projectkader, met inbegrip van haalbaarheidsstudies. Een samenwerking met de speerpuntclusters ligt voor de hand, aangezien  het materialenonderzoek vaak complementair is aan het toepassingsgericht onderzoek.

Voor de brede disseminatie zal MateriNex samenwerken met diverse organisaties uit de stakeholdersgroep, waaronder de collectieve centra en de speerpuntclusters. Ook met de academische wereld zal regelmatig overleg plaatsvinden. Ideeën voor innovaties worden gezamenlijk aan de stakeholdersgroep voorgesteld.

Schrijf je nu in voor het startevent op 18 juni

Op dinsdag 18 juni in de namiddag wordt MateriNex officieel gelanceerd met verschillende interessante keynotes en break-out sessies waarbij dieper ingaan wordt op de roadmaps en stakeholders een korte pitch kunnen geven.

Eerste projectoproepen komen er aan

Een eerste beperkte oproep voor ICON-projecten voor de roadmap Bouw en Constructie zal voor eind mei bekend gemaakt worden op materinex.be. Een projectoproep voor SBO- en ICON-projecten voor alle roadmaps zal in het najaar plaatsvinden. Er wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding. De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke expertengroep. Het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (HBC) beslist over de toekenning van de steun.  

Meer info over MateriNex: www.materinex.be

Meer info over de projecttypes:

Accountmanager R&D Partnerships bij VITO, coördinator MateriNex