Maak kennis met de Antwerpse Groentool: een online applicatie die inzicht geeft in de voordelen van stedelijk groen. VITO ontwikkelde de app in opdracht van de stad Antwerpen, die de stad gerichter wil vergroenen en zo het leefklimaat in de binnenstad wil verbeteren.

Meer groen in de stad

Dat de nabijheid van groen een positieve invloed heeft op de leefomgeving is niet nieuw. Groen in de stad houdt niet alleen de temperatuur binnen de perken, het verbetert tegelijk ook de luchtkwaliteit, het heeft een positieve invloed op de geluidsomgeving, de waterhuishouding en de biodiversiteit, het biedt mogelijkheden tot recreatie en – last but not least – het is goed voor de gezondheid van de omwonenden.

Tool berekent ROI groene investeringen

Ook het stadsbestuur van Antwerpen is overtuigd van het belang van groen in de stad. Het wil gerichter en meer onderbouwd investeren in groen, en vroeg daarvoor hulp aan VITO. Het resultaat is een gebruiksvriendelijk online instrument de Antwerpse Groentool – dat uitrekent welke voordelen groene investeringen opleveren binnen zeven thema’s: hitte, luchtkwaliteit, geluid, CO2-opslag, biodiversiteit, recreatie en water. De tool, waarmee de Antwerpse stadsdiensten zelf aan de slag gaan, wordt in oktober 2016 in gebruik genomen.

Stijn Vranckx van VITO: "Aan de hand van onze hittekaarten adviseren we steden al langer over de meest effectieve opties om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Met de Antwerpse Groentool gaan we nog een eind verder. Al onze kennis over ecosystemen, biodiversiteit en de verschillende milieuthema’s is in de app verwerkt. In een geselecteerd gebied leggen we kaarten met verschillende thema’s boven elkaar: hittekaarten, luchtkwaliteitskaarten, landgebruikskaarten ... Zo krijg je zicht op de situatie: hoeveel verharding is er, hoeveel groen, hoeveel daken zijn er en voor welke thema’s liggen er uitdagingen. Vervolgens geeft de tool voor dat gebied een lijst met geschikte groenmaatregelen en hun impact. Op de website vind je ook een uitgebreide toelichting bij alle thema’s en lees je welke impact verschillende soorten van vegetatie kunnen hebben."

Gebruiksvriendelijk

Iris Gommers, coördinator duurzame stad bij stad Antwerpen: "Wij hebben de Antwerpse Groentool laten ontwikkelen om medewerkers van verschillende stadsdiensten te ondersteunen bij hun opdrachten en bij de opmaak van ontwerpen en adviezen. De tool dient ook als input voor de ontwikkeling van plannen zoals de lokale Antwerpse Groenplannen en voor de actualisatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan. We vonden het belangrijk dat de applicatie heel gebruiksvriendelijk zou zijn. Dat zorgt ervoor dat de stadsdiensten de schat aan informatie waarover Antwerpen beschikt efficiënter en frequenter kunnen gebruiken."

Contact:
+32 14 33 67 62