Met het aankomende groeiseizoen biedt WatchITgrow de aardappeltelers ook in 2018 de mogelijk­heid om gratis hun aardappelpercelen via satelliet op te volgen!

De webapplicatie bevat trouwens heel wat nieuwigheden. Als eerste is er de schaduwkaart die de teler de zonnige en beschaduwde delen van het perceel toont. Aan de hand van deze kaart is variabel poten mogelijk. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid en zal de opbrengst er hoger zijn. Deze praktijk levert een dubbele winst op: een besparing op het pootgoed en een betere opbrengst in de schaduwzones.

Daarnaast is de schaduwkaart ook een handig hulpmiddel voor de aanleg van groene zones in beschaduwde akkerranden in het kader van de vergroeningeisen.

Dankzij de nieuwe versie is het nog makkelijker om perceelgegevens in te geven. De teler kan nu data ingeven voor meerdere percelen tegelijk, perceelsgrenzen en –informatie importeren via shape of kml bestanden en  gewasbeschermingsmiddelen ingeven door een keuze te maken uit de lijst van wettelijk toegelaten middelen.

In de komende weken plant het WatchITgrow team bovendien nog een aantal uitbreidingen. Zo zal de teler nog sneller zijn of haar percelen onderling kunnen vergelijken op basis van de groeicurves. Het raadplegen van de perceelhistoriek zal dan ook mogelijk zijn.

Vanaf juli 2018 zal het ook mogelijk zijn om via WatchITgrow andere gewassen dan aardappelen op te volgen. Dan zal je informatie kunnen opvragen voor suikerbieten, maïs, diverse groenten,….

Bezoek de website www.watchitgrow.be om op de hoogte te blijven van de nieuwigheden!

Meer info voor gebruikers: support@watchitgrow.be     

Meer info voor de pers: Jürgen Decloedt, VITO, tel. +32 476 41 48 69

Partners

Belgapom, Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo), Centre wallon de Recherches agronomique (CRA-W), Université de Liège, KMI

Contact:
+32 14 33 55 53