Zuiver afvalwater voor chemie en farmacie

Veel afvalwater uit de chemische en de farmaceutische industrie dat toxische componenten bevat, wordt verwerkt in een verbrandingsinstallatie. Bij dat proces gaan waardevolle grondstoffen verloren.

Voorbehandeling voor toxisch afvalwater

InOpSys ontwikkelde met de hulp van VITO een mobiel waterzuiveringssysteem dat de toxische componenten verwijdert en recupereert. Heel wat rest- en afvalwaterstromen van chemische en farmaceutische bedrijven komen niet in aanmerking voor biologische waterzuivering. De toxische componenten doden de bacteriën die nodig zijn voor het waterzuiveringsproces. InOpSys kwam op het idee om het toxische afvalwater een voorbehandeling te geven. De verstorende componenten worden uit het water gehaald en gerecupereerd.

 

Modulair systeem

“Het unieke aan ons systeem is dat we een totaalconcept aanbieden”, vertelt Steven De Laet, een van de oprichters van InOpSys.

“Met flexibele, modulaire en mobiele units bouwen we een duurzame oplossing op de terreinen van de klant. De units kunnen ter plaatse worden samengesteld met de zuiveringstechnieken die nodig zijn om de specifieke afvalstromen te zuiveren."

"We ontwikkelen het concept, voeren de labtests uit, we designen en bouwen de unit, we starten de installatie op en blijven ook daarna verantwoordelijk voor het functioneren ervan. De klant krijgt dus een totaalservice en hoeft zelf geen opvolging te doen.”

 

VITO levert bewijs af

Om te bewijzen dat het concept werkt en dat de toxische stoffen tot een aanvaardbaar niveau zijn gedaald, roept Steven De Laet de hulp van VITO in.

VITO’s expertise in de analyse en karakterisering van afvalwater was daarbij doorslaggevend.

Stefan Voorspoels van VITO: “Voor een bedrijf in zee gaat met InOpSys wil het op papier zien dat de normen worden gehaald. VITO treedt op als onafhankelijke derde partij, die de metingen uitvoert en zo mee de klant kan overtuigen. Interactie is daarbij erg belangrijk: wij adviseren InOpSys over de staalname en -behandeling. Bovendien helpen onze analyses de klant met zijn afvalwaterbeheer.”

Operationeel bij Janssen Pharmaceutica

InOpSys ontwikkelde zijn eerste grote unit voor Janssen Pharmaceutica NV. Steven De Laet: “Het voorbije jaar werkten we aan het ontwerp. Ook bij de labtests klopten we al bij VITO aan. Maar VITO’s bijdrage was vooral intensief tijdens de piloottests. Toen werd er heel kort op de bal gespeeld. Elke dag brachten we stalen binnen, de volgende ochtend kregen we de resultaten al toegestuurd. Sinds juni 2017 is onze unit operationeel bij Janssen Pharmaceutica NV voor een periode van drie tot vier jaar. Intussen staan er ook al nieuwe projecten op stapel, en daarbij zullen we zeker opnieuw een beroep doen op de service van VITO.”

 

 

Contact:
+32 14 33 50 21