Frouke Pieters, opgavemanager circulaire economie in gemeente Leiden, illustreerde ons hoe ze dit in gemeente Leiden doet. Ook vertelde ze ons hoe ze tot de invulling van hun strategie zijn gekomen en waar zij komende jaren aan gaan werken.

Als achtergrond is het goed om weten dat gemeente Leiden (bijna 125 000 inwoners) European City of Science en een hoogopgeleide dienstenstad is, met weinig handel en industrie en vooral bedrijvigheid in de diensten- en gezondheidssector. Dit bepaalt deels de manier waarop circulaire economie als thema in de gemeente geïmplementeerd wordt, omdat bioscience, pharma en andere innovatieve sectoren er sterk staan. Duurzaamheid is een thema dat in de portefeuille van 3 wethouders zit, en dus hoog op de agenda staat. Sinds 2019 is circulaire economie naast energietransitie en klimaatadaptatie/biodiverse vergroening één van de drie ‘opgaven’ binnen het thema duurzaamheid, en met het nieuwe college sinds 2018 is de focus op uitvoering/actie gelegd, daar waar dit voordien bij bewustwording & inspiratie bleef.

Leidens strategie Circulaire Economie 2020-2023 wordt gedragen door 4 pijlers: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Circulaire bouw, Verwaarden van materiaalstromen, en Leren en Communiceren. Daarnaast zijn er linken met het afvalbeleid en andere maatschappelijke opgaven.

In 2016 is Leiden begonnen met een materiaalstroomanalyse als basis. Een dergelijke analyse voerde VITO eerder ook al uit voor stad Gent. De bouwgerelateerde afvalstromen en afvalbeleid van bedrijven als meest omvangrijke stromen werden gecombineerd met directe en indirecte rolidentificatie van de gemeente om acties te formuleren. <zie slidedeck voor meer details hierover>

Vervolgens werden de interne betrokken- en verantwoordelijkheden in kaart gebracht, en werd een gepaste interne governancestructuur opgemaakt. Ook de externe betrokkenheid moet actief georganiseerd worden: wat wil je bereiken met welke doelgroep, en met welke boodschap bereik je hen? En uiteraard moet dit alles gefinancierd kunnen worden, dus was het fijn inzage te krijgen in hoe ‘circulaire economie en afval’ bij een gemeente Leiden gebudgetteerd wordt.

Tot slot blijkt communicatie ook in Leiden de basis voor succes. Een goede communicatiestrategie vergroot immers de kracht van het idee. Storytelling is essentieel om de draagkracht te behouden en te verhogen. Het is belangrijk om de geworven draagkracht actief te benutten door ideeën en acties door je doelgroepen vorm te laten geven. Als gemeente kan je dit dan gaan ondersteunen. Leren is noodzakelijk, met vallen en opstaan. Zoals Frouke het fijntjes verwoordde: “Samen prutsenderwijs bouwen aan een circulaire economie”, en leerlessen delen is de enige manier om tot een circulaire economie te komen.

Download hier de volledige slidedeck van de plenaire sessie van de Ronde Tafel Circulaire stad.

Nog vragen?

Contacteer ons gerust indien u vanuit uw stad of gemeente met vragen, ambities of uitdagingen m.b.t. het thema circulaire economie en duurzaamheid zit. We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen, partners, samenwerkingen, …

Contact:
+32 14 33 59 41