De ministerraad keurde vijf EnergyVille-projecten goed voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie Tinne Van der Straeten. Er wordt daarmee een belangrijk startschot gegeven voor nieuw en innovatief onderzoek binnen een brede waaier aan energietopics. De vier goedgekeurde projecten waar VITO in betrokken is zijn BeCoOptimal, CEEP-IT, CROCODILE en GALILEO.

In het najaar van 2024 gaan vijf nieuwe energietransitieprojecten binnen EnergyVille van start, gesteund door het Energietransitiefonds. Dit fonds is opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie binnen de federale energiebevoegdheden aan te moedigen. De goedgekeurde projecten hebben een duurtijd van 2 à 3 jaar.

Hieronder een overzicht van de vier VITO/EnergyVille-projecten.

De VITO/EnergyVille-projecten

1. BeCoOptimal

Het BeCoOptimal project richt zich op de innovatieve integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren met fysisch-chemische modellen van batterijveroudering. We streven naar betere nauwkeurigheid in het inschatten van de batterijstatus en optimalisatie van de controle door batterijoperatoren. Onze aanpak maakt gebruik van dit geïntegreerde model om de totale eigendomskosten nauwkeuriger in te schatten, waardoor batterijbeheerders hun gebruik en voordelen kunnen optimaliseren. Dit initiatief vult lacunes in de huidige modellering en monitoring van batterijpakketten op en verbetert de foutdiagnostiek en prognose, wat de weg vrijmaakt voor geavanceerdere BESS-monitoring en beter op maat gemaakte diensten.

Partners: VITO/EnergyVille, Octave, Gigastorage

Duurtijd: 3 jaar
 

2. CEEP-IT

Het project CEEP-IT ontwikkelt klimaatneutrale energie-economiescenario’s met verschillende mogelijke ontwikkelingen van energie-intensieve productie en diensten in België. Het biedt methodologische vooruitgang door verschillende modeltypen met elkaar te verbinden: energiesysteemoptimalisatie, GCE en input-outputmodellen. Het modelinstrumentarium draagt bij aan de analyse van de economische implicaties van de energietransitie, en aan meer robuuste energiesysteemplanning met beter onderbouwde projecties van de vraag naar energiediensten in de industrie.

Partners: VITO/EnergyVille, ICEDD: Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable, Federaal Planbureau

Duurtijd: 3 jaar
 

3. CROCODILE

CROCODILE wil de integratie van offshore-windenergie bevorderen door investeringsrisico’s in offshore-infrastructuur te verminderen. Dit gebeurt door de efficiëntie van het marktontwerp en de marktimplementatiekeuzes voor offshore netten te analyseren, met betrekking tot day-ahead-markten, balancering- en flexibiliteitsbehoeften, de impact op de benodigde reserveomvang en de langetermijnstimulansen zoals energiekoopovereenkomsten (PPA’s). De analyse zal worden uitgevoerd vanuit het perspectief van alle belanghebbenden, om de deelname van grote afnemers, burgers, kmo’s en lokale overheden te stimuleren. Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat offshore investeringen de welvaart van alle belanghebbenden ten goede komen.

Partners: EnergyVille/KU Leuven, Otary RS, Ugent, VITO/EnergyVille, Cociter, Ecopower, Seacoop

Duurtijd: 3 jaar
 

4. GALILEO (Maximizing the potential of Industrial flexibility and supporting competitiveness of the Belgian industry)

Het GALILEO project ondersteunt verdere decarbonisatie, elektrificatie en flexibiliteitsvoorziening door de industrie aan het net. Flexibiliteit is belangrijk om netinvesteringen te beperken en het systeem te balanceren. GALILEO onderzoekt het flexibiliteitspotentieel van industriële processen en bekijkt oplossingen om industriële flexibiliteit te ontsluiten door technische, operationele, economische en regelgevende barrières aan te pakken. GALILEO combineert academische modellen met industriële cases uit verschillende energie-intensieve sectoren.

Partners: VITO/EnergyVille, Aperam Stainless Belgium, Elia Transmission Belgium, ENTRAS, EnergyVille/KU Leuven, Nyrstar Belgium, Tiense Suikerraffinaderij, Tessenderlo Group

Duurtijd: 2,5 jaar

 

Met de ondersteuning van FOD Economie.

Contact:
+32 14 33 58 21