MOSAIC is een nieuw door de EU gefinancierd project dat werkt aan het begrijpen en beïnvloeden van het beheer van grondgebruik in heel Europa. Twintig organisaties uit heel Europa werken samen aan het 4,5 jaar durende MOSAIC-project. VITO coördineert het project op Europees niveau. Daarnaast zal VITO samenwerken met INBO, ILVO en VLM voor Vlaanderen, specifiek in de recent erkende landschapsparken. De samenwerking heeft tot doel deze gebieden vorm te geven zodat masterplannen en uitvoeringsplannen voor die parken kunnen uitgewerkt worden. Op die manier krijgen we klimaatrobuuste, multifunctionele gebieden met een verhoogde biodiversiteit.

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Om deze doelen te bereiken, heeft zij de EU Green Deal, de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de Farm to Fork Strategie ontwikkeld. Deze initiatieven streven ernaar de overexploitatie en onduurzame beheersing van land in heel Europa aan te pakken om zich aan te passen aan en de klimaatcrisis te verminderen.

Echter, de weg voorwaarts is onduidelijk en beleidsmakers weten vaak niet of hun huidige of geplande beleid inzake grondgebruik hun doelstellingen voor biodiversiteit en klimaatverandering zullen behalen.

Het MOSAIC-project heeft als eerste doel te begrijpen hoe beslissingen over grondgebruik momenteel worden genomen en in hoeverre kwesties met betrekking tot klimaatverandering en biodiversiteit worden meegenomen.

Het MOSAIC-team zal vervolgens samenwerken met lokale mensen en organisaties op zes locaties voor casestudy's om beleidslaboratoria op te zetten. Elk beleidslaboratorium zal robuuste beleidsopties ontwikkelen, en geavanceerde modellering zal worden gebruikt om de impact van deze verschillende beleidsmaatregelen te onderzoeken.

Elk MOSAIC-beleidslaboratorium streeft ernaar specifieke uitdagingen op regionaal, nationaal of Europees niveau aan te pakken. De beleidslaboratoria zijn gevestigd in België, Denemarken, Hongarije, Portugal, Zwitserland en op Europees niveau.

De lessen uit het onderzoek, de modellering en de betrokkenheid van belanghebbenden van MOSAIC zullen online beschikbaar worden gesteld via een reeks tools, die besluitvormers op het gebied van grondgebruik zullen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve en effectieve beleidsmaatregelen.

Voor meer info, ga naar: www.mosaic-europe.eu

Contact:
+32 14 33 54 02