Van emissies naar een waardevolle grondstof voor plastic precursoren

Koolstofmonoxide (CO)-bevattende procesgassen komen overvloedig voor in het gebied Vlaanderen-Nederland-Noord Rijn-Westfalen via de vele industriële sites. Deze procesgassen zijn waardevolle grondstoffen voor de biotechnologische productie van plastic precursoren, die momenteel via petrochemische routes worden aangemaakt. VITO is een van internationale partners in het pas gestarte BioCOnversion project, dat innovatieve bioprocessen zoals gasfermentatie gaat onderzoeken.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het persbericht (Engels) of kan u Heleen De Wever contacteren via heleen.dewever@vito.be.