VITO heeft bijgedragen aan een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over milieu- en gezondheidsongelijkheden in Europa.

Recht op gelijke gezondheid voor iedereen of gezondheidsongelijkheid houdt in dat iedereen idealiter een rechtvaardige gelegenheid moet krijgen om zijn volledig gezondheidspotentieel te bereiken en dat niemand benadeeld mag worden om dit potentieel te bereiken. VITO heeft bijgedragen tot het rapport “Environmental health inequalities in Europe” dat gepresenteerd werd op het WHO High Level Congres in Slovenië in juni 2019. Het onderdeel over chemische blootstelling werd geschreven samen met EEA (European Environment Agency) en UAntwerpen.

Het congres bracht bewijs en informatie over de oplossingen die mogelijk zijn om gezondheidsongelijkheden te verminderen en om de vooruitgang naar een betere gezondheid, welzijn en welvaart voor iedereen in de Europese regio te versnellen. Er werden 5 noodzakelijke voorwaarden toegelicht om een gezond leven te leiden en er werd aangetoond hoe deze voorwaarden aangepakt kunnen worden om de levens te veranderen van diegenen die achterblijven wanneer het welzijn en de welvaart van iedereen verhoogt. Tijdens dit congres werd verduidelijkt hoe de overgang van een gefragmenteerde aanpak naar geïntegreerde oplossingen en een versterkte aanpak, snelle duurzame verbeteringen opleveren voor de gezondheid van iedereen. Er werd ook aangetoond hoe landen echt vooruitgang kunnen maken om tekorten in gezondheid en welzijn te verminderen.

Contact:
+32 14 33 51 94