Of u nu actief bent op het gebied van landbouwmonitoring, onderzoek verricht naar de gevolgen van de klimaatverandering of zelfs groene-energie-installaties ontwerpt, een belangrijk element om de kwaliteit en het succes van uw werk te bepalen zijn nauwkeurige en ruimtelijk gedetailleerde kaarten over bodembedekking en grondgebruik.

Gelukkig is dat ons vakgebied. Vandaag zijn we dan ook zeer verheugd om de nieuwe wereldwijde bodembedekkingskaarten van Copernicus uit te brengen op de grootste aardobservatieconferentie van het Europees Ruimteagentschap: 'Living Planet Symposium 2019'. Dankzij een nieuwe karteringsmethode kunnen we nu klassieke afzonderlijke kaarten evenals doorlopende bodembedekkingsdeellagen voor alle 9 basisklassen aanbieden, waardoor het mogelijk is om de kaarten aan te passen aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

Behoefte aan nauwkeurige en gedetailleerde bodembedekkingskaarten

De Copernicus Global Land Service, een van de 6 Copernicus-diensten, helpt publieke en private organisaties die zich inzetten voor het behoud van onze ecosystemen. Eind 2017 hebben we de bodembedekkingskaart voor Afrika uitgebracht. We hebben deze kaart gemaakt volgens een nieuwe methode voor het in kaart brengen van de bodembedekking, die naast een klassieke afzonderlijke kaart ook doorlopende bodembedekkingsdeellagen voor bos, grasland, struikgewas en kale grond oplevert. Elke bodembedekkingslaag geeft het deel van de pixel die bij de gegeven klasse hoort weer, waardoor het mogelijk is om de bodembedekkingskaart aan te passen aan uw specifieke behoeften.

We hebben ons aanbod opgeschaald en uitgebreid met de nieuwe wereldwijde bodembedekkingslagen, een afzonderlijke kaart en 10 doorlopende bodembedekkingsdelen (9 basisbodembedekkingsklassen en seizoensgebonden water) om ruimtelijke informatie over land te verschaffen voor een scala aan toepassingen, variërend van wereldwijde bosmonitoring, wereldwijde gewasmonitoring, biodiversiteit en natuurbehoud tot klimaatmodellering.

Deze collage toont de wereldwijde afzonderlijke classificatie voor het jaar 2015 (linkerkant) en een voorbeeld van de combinatie van 3 van de 9 bodembedekkingsdeellagen tot een valsekleurencomposiet (rechterkant).

Het Copernicus-product Global Land Cover is uitgegroeid van een continentale demonstratie tot een volledige wereldwijde dienst. Dit betekent dat de dienst naast de wereldwijde afzonderlijke kaart en de bodembedekkingsdeellagen ook jaarlijkse updates biedt zoals kaarten waarop veranderingen in de bodembedekking worden weergegeven. Zo kunnen gebruikers de beperkingen van de huidige bodembedekkingsproducten elimineren en hun eigen aangepaste en projectgeoptimaliseerde bodembedekkingsclassificatiekaarten maken. Er is toegang tot in totaal 20 afzonderlijke lagen in ons product:

 • Volledige afzonderlijke classificatie (23 klassen)
 • Bodembedekkingsdeellagen voor tien basisbodembedekkingsklassen
 • Valsekleurencomposieten om individuele klassen te markeren (bijv. grasland, bos en struikgewas combineren om de natuurlijke vegetatie weer te geven)
 • Kwaliteitsindicatoren voor de ingevoerde gegevens en toegepaste algoritmes

Van statische naar dynamische bodembedekkingskaarten

Bodembedekkingskaarten worden door verschillende gebruikersgroepen gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de huidige landschappen en de impact die we als wereldburgers hebben. Vaak echter zijn statische bodembedekkingskaarten moeilijk te gebruiken in verschillende toepassingen. De verscheidenheid aan behoeften maakt het moeilijk om een voor alle gebruiksdoeleinden geschikte bodembedekkingskaart te maken. We hebben behoefte aan meer dynamische methoden voor het in kaart brengen van de bodembedekking, zodat we elke gebruiker producten van hoge kwaliteit kunnen garanderen.

Door 10 bedekkingsdeellagen toe te voegen, kunnen gebruikers nu de basisclassificatie uitbreiden met klassen die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd. Met onze nieuwe methode kunt u individuele bodembedekkingskaarten in hoge resolutie op maat van uw behoeften maken. Of u nu boskaarten of graslandkaarten nodig hebt, deze innovatieve aanpak laat u beslissen en geeft u de objectieve informatie die u zoekt.

De belangrijkste verbeteringen:

 • Nauwkeurigheid:
  De wereldwijde globale nauwkeurigheid van het product voor het basisjaar 2015 werd berekend op basis van een onafhankelijke prevalidatie en bedroeg 80 % (een gedetailleerd wereldwijd en continentaal validatierapport wordt verwacht in de zomer van 2019).
   
 • Nieuw verbeterd Proba-V-archief:
  Om de vervorming in het Hoge Noorden te beperken, het gebruik van onze bodembedekkingskaarten in combinatie met andere data te verbeteren en de continuïteit van de dienst te waarborgen, werd het Proba-V-archief, dat momenteel de belangrijkste bron van invoergegevens is, herbewerkt met een nieuwe geometrische correctie en een verbeterde atmosferische correctie. Het volledige Proba-V-archief werd op deze manier vertaald naar de Proba-V UTM ARD (Analysis Ready Data), die in het UTM-coördinatensysteem (Universal Transverse Mercator) worden geproduceerd, en volledig in overeenstemming gebracht met de tegelnamen en de tegelafmetingen van het Sentinel-2 tegelraster.
   
 • Gebruik van meerdere sensoren:
  De nieuwe workflow is modulair en is ontworpen voor het gebruik van meerdere sensoren. Dit betekent dat het nu mogelijk is de bodembedekking te classificeren met behulp van verschillende satellietgegevens en resoluties (reeds getest met regionale Sentinel-2 20m-classificaties en Landsat 30m-classificaties). Deze workflow zal op 100 m worden voortgezet door het combineren van Sentinel-2 en Sentinel-1 na afloop van de Proba-V-missie.
   
 • Van 4 tot 10 doorlopende bodembedekkingsdelen:
  Het nieuwe product voorziet voor elke basisbodembedekkingsklasse (bos, struikgewas, kruidachtige vegetatie, (korst)mos, kale grond/schaarse vegetatie, bebouwing, akkerland, sneeuw & ijs, permanente binnenwateren en seizoensgebonden binnenwateren) ook een procentuele bodembedekkingsdeellaag (ook Percentage Vegetation Cover (PVC) genoemd) – alleen beschikbaar voor de huidige 100m-producten – en verhoogt zo de PVC van 4 bedekkingslagen in het demonstratieproduct tot 10 bedekkingslagen.

 Implementatie van verbeterde kwaliteitsindicatoren, niet alleen voor de inputgegevens, maar ook voor de classificatie en regressieoutputs.

The sky is not the limit! 

To facilitate our users to access regional and national level statistics, we also release a new land cover viewer. The new Copernicus Global Land Cover viewer not only allows you to visualize all data, but also gives first insights via land cover statistics on GAUL level (UN FAO’s Global Administrative Unit Layer)  which can be compared between regions.
Discover the viewer yourself to search, view, compare and download regional and national maps and statistics in just a few clicks.

Met de nieuwe bodembedekkingskaarten en online viewer zijn we klaar om een verscheidenheid aan gegevens te verstrekken op basis waarvan de toestand en evolutie van ons aardoppervlak kunnen worden gemonitord. 

Tegen de zomer worden de eerste demonstratieproducten voor Afrika uitgebracht om jaarlijkse updates te tonen voor 2016 tot en met 2018, waarna wereldwijde jaarlijkse updates volgen. Dit voegt een extra dimensie toe aan het product en maakt het nog beter bruikbaar in  besluitvormingsprocessen.

 

Contact:
+32 14 33 50 52