Innotek, VITO en de Provincie Antwerpen bundelen hun krachten voor de creatie van een ‘Health Hub’ in de Kempen. In het Technologiehuis in Mol wordt een unieke campus gecreëerd met state-of-the-art labo-infrastructuur waar de activiteiten rond onderzoek, venturing, incubatie en acceleratie omtrent duurzame gezondheid onder één dak worden samengebracht.

Op 1 juli 2018 startten Innotek, VITO en de Provincie Antwerpen een intensieve lange termijn samenwerking in het Technologiehuis in Mol. Doelstelling is de realisatie van een “Health Hub” in de Kempen die enerzijds voortbouwt op de R&D-activiteiten van VITO rond duurzame gezondheid, en anderzijds op de knowhow van Innotek met betrekking tot incubatie en spin-off creatie. Activiteiten rond onderzoek, venturing, incubatie en acceleratie komen zo onder één dak terecht, wat een unieke meerwaarde biedt in de ondersteuning van de zorgeconomie en het speerpunt gezondheid.

 “VITO zet binnen haar programma rond preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg maximaal in op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en de creatie van nieuwe start-up-opportuniteiten, ter ondersteuning van de lokale gezondheids- en zorgeconomie. Deze samenwerking brengt ons een stap dichter bij Gezondheidszorg 2.0.” zegt Rudi Torfs van VITO.

De Provincie Antwerpen investeert mee.  “Het Technologiehuis in Mol is eigendom van de Provincie Antwerpen”, zegt Ludwig Caluwé gedeputeerde voor economie en innovatie. “In deze samenwerking ontmoeten overheid, onderzoek en ondernemers elkaar. De Provincie Antwerpen zette reeds eenzelfde samenwerking op met de Universiteit Antwerpen in Niel. “Nu doen we dat ook in Mol. Dit is goed voor de Kempen én voor nieuwe bedrijven in de zorgeconomie.”

Deze samenwerking past mooi in het regionale landschap dat zich ontwikkelt rond gezondheid en de zorgeconomie en het versterkt de reeds bestaande samenwerkingen in de regio m.b.t. bio-economie, cleantech en procestechnologie. Bovendien sluiten de VITO-onderzoekslijnen uit het Health-programma naadloos aan bij de Kempense speerpunten en er is een grote complementariteit met activiteiten van andere regionale spelers.

“Met 73.000 jobs is de zorgsector de grootste werkgever van de provincie Antwerpen en dus een uitermate belangrijk economisch speerpunt,” benadrukt gedeputeerde voor zorgeconomie Peter Bellens. “Met een snel verouderende bevolking zal de zorgvraag de komende jaren nog groter worden. Het is van cruciaal belang dat we daarop inzetten door bruggen te bouwen tussen technologische zorginnovatie, kennisontwikkeling en ondernemerschap. ”

In een eerste voorbereidende fase, die al op 1 juli startte, worden er door VITO kantoren in gebruik genomen in het Technologiehuis in Mol.  In een tweede fase wordt er geïnvesteerd in hoogwaardige labo-infrastructuur die VITO in staat stelt om in het Technologiehuis, state-of-the-art labo’s in te richten die ingezet kunnen worden voor onder andere geurtesten, geklimatiseerde testkamers, ringtestleidingen en gasgeneratielabo’s.

 “De huisvesting van de VITO Business Development activiteiten in één van onze Technologiehuizen geeft ons als incubator een grote extra troef in handen.” onderstreept Sofie Verhaegen (Innotek). “Hun ervaring m.b.t. de verschillende manieren waarop kennis kan gevaloriseerd worden, sluit perfect aan bij onze ervaring m.b.t. de concrete realisatie en uitvoering van Business Plannen om zo startersverhalen volledig tot ontplooiing te laten komen.”

 “De missie van Innotek is de creatie van duurzame tewerkstelling in de regio,” licht Toon Peeters van Innotek toe. Via deze samenwerking met VITO werken wij actief mee aan de verankering van zeer specifieke kennis in de Kempen en creëren we een aantrekkingspool voor nieuwe spelers en nieuwe activiteiten rondom Health & Early Diagnostics.”.

Meer informatie over het Technologiehuis in Mol vindt u hier: www.technologiehuizen.be.

Contactpersonen Innotek:

Contactpersonen VITO:

Contactpersonen voor de Provincie Antwerpen: