Becijfer de voordelen van groen-blauwe ruimte met de nieuwe ruimtelijk expliciete versie van de Natuurwaardeverkenner

De nieuwe versie van de Natuurwaardeverkenner werd recent voorgesteld aan een publiek van overheden, terreinbeheerders, stadsplanners, landschapsontwikkelaars en hoger onderwijs. De natuurwaardeverkenner is een online en vrij beschikbare tool die de mogelijkheid geeft het socio-economisch belang van groen-blauwe ruimte snel te becijferen. Zo bereken je voor je eigen scenario ecosysteemdiensten zoals verkoeling, infiltratie van water, lucht- en waterzuivering en baten voor gezondheid. Allemaal diensten die inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw: vergroening van de economie, klimaatadaptatie, het verder verbeteren van omgevingskwaliteit en menselijk welzijn in een verstedelijkt Vlaanderen.

De natuurwaardeverkenner (www.natuurwaardeverkenner.be) werd in 2011 in opdracht van het departement Omgeving en ANB voor het eerst gelanceerd. Sindsdien onderging de tool heel wat uitbreidingen om de impact van veranderingen in landelijke en stedelijke omgeving op ecosysteemdiensten als voedselproductie, verkoeling, recreatie en water-infiltratie op een snelle en toegankelijke manier te berekenen en te vatten in interessante indicatoren. Op basis van pragmatische methodes ontwikkeld in verschillende wetenschappelijke projecten en ruimtelijke gegevens over het studiegebied worden de voordelen van groenblauwe infrastructuur berekend zowel in de stad als op het platteland. De resultaten tonen de impact van landgebruiksveranderingen, de meerwaarde van natuurgebaseerde oplossingen, de baten van beheersmaatregelen of de voordelen van groene inrichtingsprojecten voor de mens.

Omdat de berekening van ecosysteemdiensten geen standaardoefening is binnen planningsprocessen is het belangrijk dat de tool op een eenvoudige en snelle wijze resultaten geeft. De nieuwe ruimtelijk expliciete versie is dan ook erg snel: Je tekent als gebruiker je maatregelen op een kaart en dan doet de tool de rest van het werk. Alle ruimtelijke informatie wordt verzameld en ingevuld zonder dat de gebruiker moet tussenkomen. Binnen het half uur heb je een resultaat.

Jeroen Panis
Agentschap Natuur en Bos

Ik gebruik de tool voornamelijk voor het begeleiden van natuurbeheerplannen. De nieuwe tool is gebruiksvriendelijk, snel en bovendien gratis. De resultaten zijn communicatief helder en meestal een echte eye opener voor de eigenaar van het terrein.

Guy Heutz
Hesselteer

De tool kan ingezet worden binnen veel bestaande processen zoals de opmaak van klimaatadaptatieplannen van steden en gemeenten, natuurbeheerplannen, socio-economische evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten enz. We gaan met de gebruikers van onze tool in dialoog om de toepasbaarheid van de resultaten in de volgende jaren nog beter te maken voor deze specifieke processen. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of ruimtelijk planners hun plan direct kunnen inlezen zonder het nog eens in de tool te tekenen.

Inge Liekens
VITO

Onze gebruikerscommunity heeft een eigen LinkedIngroep ‘natuurwaardeverkenner’ waar toepassingen kunnen besproken worden en resultaten bediscussieerd.

+32 14 33 67 79
Contact:
+32 14 33 55 53