Startschot taskforce die de mogelijkheden van geothermie en de exploitatie ervan in Noord-Limburg in kaart brengen

Vandaag verzamelden de Noord-Limburgse burgemeesters (1) en vertegenwoordigers van VITO, INFRAX, NUHMA, EnergyVille en POM Limburg op het Huis van de Stad te Lommel om het startschot te geven voor een taskforce die de mogelijkheden van geothermie en de exploitatie ervan voor de regio in kaart moet brengen. Onderzoek wijst namelijk uit dat de mogelijkheid voor diepe geothermie (2) reëel aanwezig is. In de regio komen meerdere watervoerende grondlagen voor die gebruikt kunnen worden voor verwarmingsdoeleinden. De temperatuur in de diepste watervoerende laag lijkt op te lopen tot ruim 150°C. Dit is voldoende om naast warmte ook elektriciteit te kunnen produceren.

GEOHEAT.App en GEOTHERMIE 2020

“Noord-Limburg heeft zeker potentieel voor deze vorm van energiewinning. Onderzoek, uitgevoerd in het kader van het INTERREG-project GEOHEAT.App en het EFRO-project GEOTHERMIE 2020, wijst uit dat de kans op een succesvolle boring in Noord-Limburg reëel is”, aldus Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode, op wiens uitnodiging het burgemeestersoverleg eerder reeds kennismaakte met de resultaten van de studie. In het gebied komen meerdere watervoerende grondlagen voor die gebruikt kunnen worden voor verwarmingsdoeleinden. De temperatuur in de diepste watervoerende laag lijkt op te lopen tot ruim 150°C. Dit is voldoende om naast warmte ook elektriciteit te kunnen produceren. De schattingen van dit geothermische potentieel in Noord-Limburg zijn gebaseerd op de extrapolatie van gegevens uit de Antwerpse Kempen en Nederlands Limburg waar reeds met succes een boring plaatsvond. 

De diepe geologie van het gebied is echter nooit in detail onderzocht. Een bijkomende verkenning van de diepe ondergrond van Noord-Limburg is essentieel. De eerste stap hierbij is dan ook het uitvoeren van seismische metingen. De negen gemeenten engageerden zich dan ook voor een interregio project waarin een grootschalige seismische campagne (-onderzoek) in Noord-Limburg door VITO wordt voorgesteld. Afhankelijk van de resultaten van deze metingen kan vervolgens verdergegaan worden met het voorbereiden en uitvoeren van een (proef-)boring. Indien deze proefboring succesvol is, kan pas daadwerkelijk gestart worden met de exploitatie van aardwarmte en kan de nodige infrastructuur worden uitgebouwd.

Startschot taskforce diepe geothermie

Vandaag werd het startschot gegeven voor een taskforce waaraan de burgemeesters en de voornaamste spelers op de energiemarkt deelnemen. Raf Drieskens, burgemeester van Neerpelt, en voorzitter van het Platform Noord-Limburg: “Deze taskforce moet de mogelijkheden voor Noord-Limburg verder verkennen en dient de gemeentebesturen te adviseren over hoe gezamenlijk de uitbouw van geothermie kan verwezenlijkt worden. Verder wordt van de taskforce verwacht dat zij een duidelijk businessplan opstelt om op termijn een concreet (haalbaar-) project te kunnen realiseren”. 

Peter Vanvelthoven, burgemeester van Lommel, de stad waar o.m. nog een enorm potentieel aan te ontwikkelen industriegebied ligt, duidt op de opportuniteiten: “Indien Noord-Limburg er in zou slagen om deze duurzame energie aan te boren zou dit een sterke opportuniteit bieden en een sterke hefboom vormen voor de verdere socio-economische ontwikkeling van de regio, waaronder het aantrekken van nieuwe bedrijven en de creatie van bijkomende tewerkstelling”. 

Het enthousiasme om van start te gaan is dan ook groot bij de burgemeesters.

( ) Noord-Limburg: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer.
(2) Geothermie betekent ‘aardwarmte’. Warm water uit de diepe grondlagen (meer dan 500 meter diep) wordt opgepompt door boorputten. De warmte, die kan oplopen tot ruim 150 graden, wordt dan omgezet in elektriciteit of wordt via een buizensysteem naar woningen, bedrijven, openbare gebouwen gebracht. Nadat het water gebruikt is voor het opwekken van elektriciteit of warm water, en dus terug is afgekoeld, wordt het via een andere put terug in dezelfde grondlaag gebracht en kan het opnieuw opwarmen.  De voordelen van deze energiewinning zijn duidelijk. Omdat het water in een “gesloten systeem” circuleert, is deze energievorm onuitputtelijk. Verder is er geen schadelijke uitstoot dat het milieu kan belasten. De grootste investering is de boring en de uitbouw van de installaties. Daarna vormt geothermie een goedkope energiebron die niet onderhevig is aan schommelingen op de energiemarkt.