Elektromagnetische 3D campagne in regio Bree-Maaseik​

Voor de ontwikkeling van het geothermisch potentieel van een gebied wordt altijd eerst een exploratief geologisch onderzoek uitgevoerd. Omwille van kostenefficiëntie wordt de toestand van de ondergrond eerst in kaart gebracht door middel van geofysische metingen die vanaf het aardoppervlak worden uitgevoerd. De twee technieken die hiervoor vaak gebruikt worden zijn seismiek en elektromagnetische metingen (EM). 

In het kader van EFRO SALK start in de tweede helft van mei 2017 het Frans geofysisch bedrijf CGG onder begeleiding van VITO met een elektromagnetische 3D-campagne in de randzone van de Roerdalslenk, in de regio Bree-Maaseik. Met deze meetcampagne wordt onderzocht of diepe breukzones een verhoogde doorlatendheid bezitten, voor efficiënte aanwending van diepe geothermie. Het doel is het terugdringen van de risico’s en kosten voor de ontwikkeling van geothermische installaties.