De Prijs Rudi Verheyen wordt toegekend aan een wetenschapper met een bijzondere verdienste voor het Vlaams natuur- en milieubeleid. De internationale prijs richt zich in 2018 tot senior milieuonderzoekers en heeft een waarde van 26.000 euro.

De Prijs Rudi Verheyen 2018 wordt ingesteld aan de Universiteit Antwerpen door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 

Met vragen kunt u terecht bij mevrouw Monique Sys
monique.sys@uantwerpen.be | +32 3 265 3575

Contact:
+32 14 33 55 44