Binnen het Moonshot-initiatief van de Vlaamse overheid, dat industrieën ondersteunt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot, wil het Later Stage Innovation-project PILLAR een uniek pilootinfrastructuurplatform realiseren. 

Vlaanderen beschikt vandaag over wereldvermaarde expertise in de productie van bio-aromaten uit lignine en lignocellulosehoudende biomassa. Technologieën voor de omzetting van hout en lignine in biogebaseerde aromaten zijn bewezen op laboratoriumschaal (TRL 4).

De volgende essentiële stap in deze technologische ontwikkeling is de demonstratie van beschikbare conversietechnologieën op grotere schaal (TRL 5-6). Geschikte procesapparatuur voor technologie-ontwikkeling op hogere TRL's ontbreekt echter en vereist een unieke op maat gemaakte opstelling die verschilt van state-of-the-art infrastructuur.

Binnen het Moonshot-initiatief van de Vlaamse overheid, dat industrieën ondersteunt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot, wil het Later Stage Innovation-project PILLAR een uniek pilootinfrastructuurplatform realiseren. Dit platform voor innovatieve katalytische bioraffinage van lignine, hout en bij uitbreiding elk lignocellulosisch materiaal, zal functionele biogebaseerde aromaten produceren. PILLAR zal zich richten op:

  1. een 100 L batch reactor (TRL 5) voor 'lignin-first' bioraffinage technologie (PILLAR I; KU Leuven)
  2. uitbreiding van de LignoValue Pilot katalytische reactor met een multi-purpose feed dissolver en solid feed injectie (TRL 6) in staat om lignine te behandelen / vloeibaar te maken (PILLAR II; VITO).
PILLAR infographic

Deze unieke pilootinfrastructuur zal bijdragen tot het oplossen van specifieke vragen met betrekking tot schaalvergroting, bv. het mengen en behandelen van een lignocellulose-slurry, katalysatorstabiliteit en solventrecyclage. Op deze manier levert PILLAR de nodige technologische en economische proof-of-concept-gegevens en effent het de weg naar een katalytische bioraffinaderij op industriële schaal die biomassa omzet in concurrerende chemicaliën en materialen, resulterend in een significante CO2-afvang.

De uitdagingen die in dit project worden aangepakt, worden ondersteund door ervaren leden van de adviesraad, namelijk Rudy Parton (GF Biochemicals) voor het algemene project en Kirk Torr (Scion, Nieuw-Zeeland) en Elias Feghali (Notre Dame University, Libanon) voor de multifunctionele voederoplosser (PILLAR II).

Meer informatie? Neem contact op met kelly.servaes@vito.be of Joost.vanaelst@kuleuven.be.