Het Parijs-akkoord - en de opeenvolgende Nationally Determined Contributions (NDC's) die eraan ten grondslag liggen - vereisen een wereldwijde economische en sociale transformatie, gebaseerd op de best beschikbare wetenschap. Zo ontstond het NDC Support Center*: een initiatief van EnergyVille / VITO, AFREC en CO2Logic - opgericht met de financiële steun van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving (België) - om een hoogstaand Afrikaans kenniscentrum op te richten dat zich inzet om de Afrikaanse landen duurzaam vaardiger te maken bij het opstellen en actualiseren van hun NDC's.

Nu haar tweede operationele jaar ten einde loopt, zijn onze collega's Maarten Pelgrims en Ruchi Gupta van EnergyVille / VITO NDC Support Center afgereisd naar COP27, waar ze waren uitgenodigd om deel te nemen aan een side event georganiseerd door G-STIC: de Global Sustainable Technology & Innovation Community. Het G-STIC Climate Action Programme side event, dat plaatsvond op 11 november 2022 in het Benelux-EIB Paviljoen, belichtte de impact van klimaatfinanciering voor overheden, particuliere organisaties, onderzoeksinstellingen en NGO's. Als zodanig sloot het evenement aan bij de prioriteiten van het COP27-voorzitterschap en was het gericht op klimaatfinanciering en op het demonstreren van best practices en innovatieve klimaatoplossingen.

Vanuit dat perspectief betrad onze EnergyVille / VITO-collega Maarten Pelgrims - onderzoeker internationale energie- en klimaatstrategie en -beleid - het podium samen met Z.E. Ibrahim Matola - de minister van Energie van de regering van Malawi. Samen gaven zij een inspirerende case study presentatie over de resultaten van hun succesvolle samenwerking in de afgelopen 1,5 jaar - waarbij zij hun significante vooruitgang en project roadmaps lieten zien - en presenteerden zij met trots hoe het NDC Support Center van toegevoegde waarde is geweest in het bijstaan en ondersteunen van het Ministerie van Energie in Malawi (een van de pilot landen van het NDC Support Center).

De opname van de presentatie van de NDC Support Center casestudy loopt van min. 25 tot min. 52

Meer over het NDC Support Center

Het NDC Support Center - het vooraanstaand Afrikaanse kenniscentrum - wil de maturiteit van de Afrikaanse landen bij het opstellen en bijwerken van hun NDC's duurzaam vergroten. Dat doet het door:

  1. Het versterken van energiegegevens en het niveau van energiestatistieken ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming en beleidsontwikkeling.
  2. Het gebruik van energiestatistieken en -modellen om de kennis over vraag en aanbod op energiegebied - nu en in de toekomst - te vergroten ter ondersteuning van de communicatie over energie en klimaat.
  3. Ervoor zorgen dat de bijgewerkte NDC's het juiste beleid en de juiste doelstellingen bevatten, en dat deze eerlijk en haalbaar zijn.

Daarnaast initieert het NDC Support Center technische demonstratieprojecten die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie en het ondersteunen van hernieuwbare energie - ook op basis daarvan wordt een ambitieus mitigatieplan voor 2030 (en daarna) opgesteld om de uitrol van CO2-reducerende technologieën te helpen realiseren en bijdragen aan toekomstige NDC's in kaart te brengen.

Op die manier voldoet het NDC Support Center aan zijn doelstelling om de maturiteit van de Afrikaanse landen op het gebied van energiestatistieken, modellering en BKG-rapportage (Broeikasgas) duurzaam te vergroten, en aan zijn doelstelling om de Afrikaanse landen voortdurend steun op lange termijn te verlenen bij de verbetering van hun nationale energie-informatiesystemen en de ontwikkeling van hun klimaat- en energieplanning en -strategieën, zodat zij de beste weg naar de energietransitie kunnen bewandelen.

Wist je dat het NDC Support Center vorig jaar zijn eigen side event organiseerde op COP26 en ook aanwezig was op de World Expo Dubai in het najaar van 2021?

We hebben een compilatievideo van 9 minuten gemaakt met geselecteerde fragmenten van die high-level side events, waarin onze internationale prestaties en ambities worden belicht, en het lonende werk dat we blijven doen om te blijven bijdragen aan klimaatactie over de hele wereld.

Benieuwd naar meer informatie over het NDC Support Center?

*Het NDC Support Center is enkel mogelijk dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid Departement omgeving. Het krijgt ook technische ondersteuning van CO2 logic, een zuidpoolbedrijf, dat samen met AFREC en EnergyVille / VITO deel uitmaakt van het uitvoerend consortium.